Informacione tehnologije

Seminar

Zaštita podataka o ličnosti – nedoumice i primena u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Koje su obaveze rukovalaca i obrađivača, kako da prenesete podatake o ličnosti u druge države i koja je uloga poverenika

 

Iako je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u primeni skoro dve godine, dileme i nedoumice i dalje postoje, a u nekim kompanijama implementacija zakonskih odredbi nije ni sprovedena do kraja.

Kompanije ističu da su razlozi za otežanu primenu zakona nejasne odredbe i otežana implementacija nekih od njih.

Uz savete predstavnika Poverenika – Zlatka Petrovića imaćete priliku da na našem online seminaru razjasnite mnoge Vaše dileme i nedoumice

Teme koje će biti obrađene na seminaru su:

 • prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • uloga poverenika, pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • posebni slučajevi obrade
 • međunarodni dokumenti u oblasti zaštite podataka o ličnosti
 • obaveze rukovalaca i obrađivača
 • zaštita podataka o ličnosti u pravnom sistemu Republike Srbije
 • novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • osnovne odredbe i načela zakona
 • prava lica na koje se podaci odnose

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj i HR službi, licima odgovornim za bezbednost
informacionog sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlenima u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i svim ostalima koji učestvuju u
bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom.
Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

Svoja pitanja možete poslati mejlom i pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • međunarodni dokumenti u oblasti zaštite podataka o ličnosti
 • zaštita podataka o ličnosti u pravnom sistemu Republike Srbije
 • novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • osnovne odredbe i načela zakona
 • prava lica na koje se podaci odnose
 • obaveze rukovalaca i obrađivača
 • prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • uloga poverenika, pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • posebni slučajevi obrade

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ustupe svoje mesto kolegi, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018