Informacione tehnologije

Seminar

Zaštita podataka i GDPR u radno-pravnim odnosima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Da li štitite lične podatke Vaših zaposlenih u skladu sa GDPR?

Podsećamo: Ova regulativa se smatra jednom od najstrožijih, između ostalog i zbog enormno visokih kazni koje mogu dostići 4% od globalnog prometa na nivou grupe, ili 20 miliona eura, u zavisnosti od toga koji je iznos veći!

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja je nedavno stupila na snagu, stvorila je mnogobrojne nedoumice u vezi sa njenom primenom, a posebno u sferi radno – pravnih odnosa otvarajući posebno osetljiva pitanja:

 • Za obradu kojih ličnih podataka poslodavac može dobiti saglasnost od zaposlenog?
 • Na koji način poslodavac treba da tretira lične podatke zaposlenih?
 • Kako se pravilno čuvaju podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog?
 • Kako adekvatno kontrolisati elektronsku komunikaciju zaposlenih na radnom mestu?
 • Da li su podaci o ličnosti Vaših zaposlenih dovoljno bezbedni i zaštičeni?
 • Koje korake bi trebalo preduzeti radi usaglašavanja kadrovske dokumentacije sa Opštom uredbom o zaštiti podataka?

Odgovore na ova i Vaša dodatna pitanja, kao i primere iz prakse o tome kako adekvatno uskladiti radno-pravne aktivnosti sa GDPR-om, kao i koje su obaveze i moguće sankcije, dobićete na našem novom seminaru od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u praksi iz oblasti zaštite podataka

Na ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:

 • Obavezama i odgovornostima rukovaoca i obrađivača podataka o ličnosti u skladu sa GDPR odredbama
 • Uslovima za izricanje kao i parametrima za određivanje visine sankcije
 • Načinima za dobijanje obavezne saglasnosti i daljeg procesa tretiranja podatka o ličnosti

TEME SEMINARA

 • Upotreba podataka u svrhe zapošljavanja
 • Interna i eksterna upotreba ličnih podataka zaposlenog
 • Osetljivi podaci zaposlenog
 • Čuvanje i tretman podataka o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Transparentnost, bezbednost i čuvanje podataka zaposlenih
 • Upotreba internet i elektronskih sredstava komunikacije na radnom mestu
 • Privatna komunikacija preko službenih servisa i uređaja
 • Ograničavanje pristupa internetu na radnom mestu
 • Kontrola komunikacije zaposlenog od strane poslodavca (uvid u email, listing poziva… )
 • Praćenje aktivnosti zaposlenog nakon prestanka radnog odnosa
 • Indirektan i direktan nadzor zaposlenog
 • Video nadzor na radnom mestu
 • Audio nadzor na radnom mestu
 • Oprema za utvrđivanje lokacije zaposlenog (GPS)
 • Evidencija dolazaka na posao potpisom, kodiranim karticama, otiskom prsta itd.
 • Prikupljanje biometrijskih podataka zaposlenog
 • Snimanje sastanaka
 • Post na društvenim mrežama, kao dokaz povrede radne discipline
 • Slučajevi iz prakse

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima pravne i HR službe, HR menadžerima, zaposlenima u pravnoj službi, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti i svima ostalima koji učestvuju u prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za potrebe pravnog i HR sektora.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Vodič za GDPR – primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa“, sa objašnjenjima, uputstvima, modelima pravilnika i zahteva u Word formatu koje možete brzo i lako prilagoditi svojim konkretnim potrebama.

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018