Informacione tehnologije

Seminar

Video nadzor i kontrola elektronske komunikacije na radnom mestu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Da li na zakonit način kontrolišete svoje zaposlene?

Poštovani,

Video nadzor, elektronski nadzor i drugi načini kontrole zaposlenih nameću ozbiljnu odgovornost za poslodavce, a nova Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) propisuje nove procedure, između ostalog i u ovoj oblasti, i traži rešenja za postojeće dileme.

Da li je dopušteno ograničavanje pristupa određenim internet sadržajima, smete li da čitate poslovne mejlove zaposlenih, da li na pravilan način vršite GPS kontrolu službenih vozila i mobilnih telefona, kako čuvate podatke dobijene tehničkim nadzorom? Možete li koristiti video snimak kao dokaz na sudu, i pod kojim uslovima i okolnostima? Da li ste se zaštitili kao poslodavci i da li ste pravilno sastavili interne akte u skladu sa važećim zakonima? Znate li koje su Vam vrste i način saglasnosti potrebni?

Odgovore na ova i slična pitanja koja Vam mogu pomoći da povećate sigurnost i produktivnost zaposlenih, a da pri tome ne ugrožavate njihova prava i izbegnete neprijatne posledice u vidu novčanih kazni usled njihovog nepoštovanja, možete saznati na našem seminaru.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:
 • Objašnjenja zakonske regulative u vezi sa korišćenjem video nadzora na radnom mestu u skladu sa GDPR
 • Tumačenje osetljivih granica između narušavanja privatnosti zaposlenih i uspostavljanja sistema kontrole
 • Smernice za pravilno sastavljanje internih akata preduzeća u skladu sa važećim zakonima
 • Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta
 • Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primere dobre prakse i razmenu iskustava
 • Sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje kompanija Forum media

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Šefovima kadrovskih službi, HR menadžerima, direktorima, šefovima službi obezbeđenja, licima zaduženim za upravljanje podacima o ličnosti i svima ostalima koji su zainteresovani za dodatna znanja iz ove oblasti

TEME SEMINARA

 

 • Video nadzor na radnom mestu – uslovi pod kojima je dopušten, dozvoljena pokrivenost prostora, korišćenje snimaka, dokazna snaga na sudu.
 • Kontrola komunikacije zaposlenih – privatna i poslovna komunikacija
 • Korišćenje resursa (uređaja i mreže) poslodavca i BYOD (bring your own device) pristup radu zaposlenih
 • Regulisanje prava na kontrolu komunikacije zaposlenih (klauzule u ugovoru o radu, saglasnost i sl.)
 • Analiza Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu kojom su drastično proširena prava poslodavaca na kontrolu komunikacije zaposlenih
 • Kontrola ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija
 • GPS kontrola službenih vozila
 • Provera privatnih naloga zaposlenih na društvenim mrežama
 • Kontrola službenih mobilnih telefona
 • Obaveza predaje prikupljenih podataka državnim organima (Agencija za zaštitu konkurencije, policija, tužilaštvo)
 • Odgovornost poslodavca za kršenje prava na privatnost zaposlenih
 • Mogućnost korišćenja prikupljenih podataka u sudskim postupcima radi zaštite prava i interesa poslodavaca
Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape “Zbirka akata iz oblasti rada za uređivanje pravila i procedura u oblasti video-nadzora i elektronske kontrole zaposlenih – uputstva i gotovi modeli za uređivanje pravila i procedura na nivou poslodavca”

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018