fbpx

Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za upravljanje IT katastrofama i kontinuitetom poslovanja

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Stručnjak za upravljanje IT katastrofama i kontinuitetom poslovanja

– Definisanje, testiranje i oporavak –

Tri praktične online radionice

+

Jedan dodatni materijal: Standardi u IT reviziji – COBIT

 

Obuku organizujemo za menadžment kompanije, rukovodioce i zaposlene u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službe i službe za bezbednost informacionog sistema, odgovorna lica za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, interne i eksterne revizore, zaposlene u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da uspešno nastave poslovanje i posle katastrofe…

 

AKO:

 • Želite da se upoznate sa načinom kreiranja planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima, a sve u cilju izbegavanja otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja Vaše firme, kao i izbegavanja IT katastrofa koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija
 • Biste da na pravi način sprovedete analizu uticaja na poslovanje (BIA), kreirate planove za DR i BC i predupredite negativne posledice katastrofe
 • Planirate da izvršite redovno testiranje DRP-a i BCP-a, a niste sigurni na šta bi trebalo obratiti pažnju da testiranja ne krenu u pogrešnom smeru, koja je razlika između DRP-a i BCP-a i kako se definišu uloge, a kada se aktiviraju planovi

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

 

Cilj trodnevne interaktivne obuke je:

 • da steknete osnovno i napredno znanje u vezi sa analizom uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova
 • da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju

 

Napomena: Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa

1. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – uvod i analiza uticaja na poslovanje (BIA) 22.02.2021. od 10 do 13 h

Uvod

 • Biznis strategija i povezanost sa informacionim tehnologijama
 • Zašto treba adekvatno upravljati kontinuitetom poslovanja
 • Uloga zaposlenih

 

Analiza uticaja na poslovanje (BIA)

 • Definisanje poslovnih procesa
 • Ko je odgovoran za Analizu uticaja na poslovanje?
 • Analiza događaja koji mogu da dovedu do prekida poslovnih procesa i uticaja na poslovanje
 • Analiza perioda nedostupnosti poslovnih procesa i servisa
 • Definisanje kritičnih vremena
 • Usaglašavanje kritičnih vremena sa drugim procesima u kompaniji
 • Usaglašavanje kritičnih vremena sa eksternim partnerima
 • Procena rizika i šteta
 • Strategija smanjenja rizika

 

Vežba

 • Analiza uticaja na poslovanje (BIA) za odabrane poslovne procese

 

2. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – data centar i pandemija COVID 23.02.2021. 10 do 13 h

Data centar

 • Interna realizacija data centra
 • Eksternalizacija IT usluga i SLA
 • Upravljanje i monitoring data centara
 • Primarni, sekundarni,…
 • Upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja – DR i BC management
 • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja
 • Krizne situacije – pandemija (COVID-19), IT katastrofe, prirodne katastrofe…
 • Ko je organizaciono zadužen za DR i BC management
 • Formiranje timova za DR i BC i definisanje odgovornosti
 • Definisanje DR i BC procesa
 • Da li testirate sve predviđene scenarije?
 • Redovno odvijanje poslovnih procesa u kriznim situacijama
 • Nova iskustva nakon aktiviranja DRP-a i/ili BCP-a
 • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)

 

Pandemija (COVID19)

 • Onemogućen rad na poslu
 • Udaljen pristup i rad od kuće – obaveze i odgovornosti
 • Novi rizici – informaciona bezbednost, dostupnost servisa i aplikacija

 

Vežba

 • Analiza pripreme i testiranja odabrane krizne situacije

 

3. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – plan kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od katastrofe  26.02.2021. od 10 do 13 h

Plan kontinuiteta poslovanja (BCP)

 • Formiranje i usvajanje plana
 • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a
 • Kontrola (revizija) BCP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
 • Pripreme za testiranje i testiranje BCP-a
 • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja BCP-a
 • Nova iskustva

 

Plan oporavka od katastrofe (DRP)

 • Formiranje i usvajanje plana
 • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja DRP-a
 • Kontrola (revizija) DRP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
 • Pripreme za testiranje i testiranje DRP-a
 • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja DRP-a
 • Nova iskustva

 

Primeri iz prakse

 • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
 • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
 • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

 

4. DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR – standardi u IT reviziji – COBIT

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

 

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za upravljanje IT katastrofama i kontinuitetom poslovanja na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne online interaktivne radionice i e-mail seminar.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018