Informacione tehnologije

Intenzivne obuke

Specijalista za upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 23.08, 26.08 i 30.08.2021, 10:00-13.00h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Tri praktične online radionice

i

Jedan dodatni materijal: Standardi u IT reviziji – COBIT

 

Obuku organizujemo za menadžment kompanije, rukovodioce i zaposlene u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službe i službe za bezbednost informacionog sistema, odgovora lica za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, projekt menadžere i koordinatore projekata, zaposlene koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija…

 

AKO:

– Upravljate rizicima koji utiču na bezbednost podataka o ličnosti i da saznate kakva su dosadašnja iskustva sa GDPR-om

– se upoznate sa detaljnom analizom metodologije za procenu informacionih i bezbednosnih rizika

– Saznate kako da efikasno upravljate novim IT i bezbednosnim rizicim

– Prepoznate gde i kada srećemo ključne informacione i bezbednosne rizike u kompanijama

– Definišete uloge i odgovornosti u upravljanju rizicima u skladu sa potrebama posla i najboljom svetskom praksom

– Saznate više o izazovima upravljanja bezbednosnim i IT rizicima u poslednjih godinu dana

 

Cilj trodnevne interaktivne obuke je:

 • da steknete osnovno i napredno znanje u upravljanju bezbednosnim i IT rizicima, da naučite kako da definišete i realno procenite rizike u Vašoj kompaniji, kao i da bolje razumete IT kontrole koje se primenjuju za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika

1. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – definisanje rizika, informacioni i bezbednosni rizici 23.08.2021. od 10 do 13 h

 • Definisanje rizika u informacionom sistemu
 • Metodologija procene IT rizika
 • Da li su IT rizici operativni rizici?
 • Klasifikacija IT rizika
 • Mere za savladavanje definisanih rizika
 • Redovne i vanredne procene IT rizika
 • Informacioni rizici u kompaniji
 • Analiza IT rizika
 • Pretnje i ranjivosti u IT sistemu
 • Rizik od otkaza u IT sistemu – dostupnost servisa
 • Uticaj IT rizika na poslovne procese i razvoj novih proizvoda
 • Bezbednosni rizici u informacionom sistemu
 • Bezbednosne pretnje i ranjivosti
 • Zaštita podataka o ličnosti i GDPR – rizici i prilike
 • Ljudski faktor i uticaj na procenu rizika
 • Klasifikacija i označavanje informacija
 • Definisanje bezbednosnih rizika tokom internog razvoja
 • Zaštita informacija, kripto algoritama i napredne metode autentifikacije

Bezbednosne provere pre puštanja softvera u produkciju

2. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – najbolje praksa i matrica za definisanje i procenu rizika  26.08.2021. od 10 do 13 h

 • Okviri i najbolja praksa u upravljanju IT i bezbednosnim rizicima
 • IT standardi i preporuke
 • Najbolja svetska praksa i bezbednosni standardi
 • Interni akti u vezi upravljanja rizicima
 • Odgovornosti i obaveze zaposlenih
 • Pravilno definisanje i adekvatna primena internih IT propisa
 • Upravljanje IT i bezbednosnim rizicima u kriznim situacijama
 • Rad sa udaljene lokacije – prednosti i mane
 • Rad sa udaljene lokacije – upravljanje rizicima (očekivani i neočekivani rizici)
 • Matrica za definisanje i procenu rizika
 • Analiza mogućih načina procene informacionih i bezbednosnih rizika
 • Primer jedne metodologije za procenu rizika
 • Korišćenje matrice za upravljanje rizicima
 • Primeri upravljanje rizicima – dobra praksa

3. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – eksternalizacija IT usluga, interni razvoj softvera i upravljanje rizicima 30.08.2021. od 10 do 13 h

 • Eksternalizacija IT usluga
 • Bezbedno poslovanje kroz eksternalizaciju IT usluga
 • Saradnja sa partnerima i analiza rešenja/ponuda
 • Procena budućeg partnera i uticaj eksternalizacije na kritične IT procese u kompaniji
 • Kreiranje i odobravanje ugovora
 • Kritične stavke ugovora i održavanje IT opreme
 • Kontrola rizika i procesa kod eksternih partnera
 • Interni razvoj softvera
 • Informacioni i bezbednosni rizici tokom razvoja softvera
 • Definisanje, analiza i procena rizika
 • Savladavanje rizika u cilju razvoja novih proizvoda (rešenja)
 • Razvoj, testiranje i puštanje u produkciju
 • Upravljanje informacionim i bezbednosnim rizicima na projektima
 • Uloge i odgovornosti na projektima
 • Koji su ciljevi, a koji je obim projekta?
 • Zainteresovane strane za uspeh projekta
 • Uloga projekt menadžera u pogledu upravljanja rizicima na projektu
 • Definisanje rizika na projektima – Kada? Ko? Kako?
 • Upravljanje rizicima na projektu i pravovremeno planiranje resursa
 • Ko donosi odluku o puštanju u produkciju i na osnovu kojih informacija?
 • Da li treba da se otklone svi rizici koji su definisani na projektu?
 • Analiza IT projekata iz prakse – digitalizacija, migracija podataka, implementacija novih rešenja…
 • Primeri iz prakse
 • Da li ste uradili klasifikaciju IT rizika?
 • Da li ste u ugovoru za IT održavanje pokrili sve što Vam je važno?

Analiza rizika – interni razvoj ili eksternalizacija

4. DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR – standardi u IT reviziji – COBIT

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Specijalista za upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne online interaktivne radionice i e-mail seminar.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018