Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

SPECIJALISTA ZA PRAKTIČNU PRIMENU ODREDABA ZZPL-a

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
PRAKTIČNA DPO OBUKA

 

Tri praktične radionice + zbirka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa pratećim CD-om + Odgovori na pitanja za rukovaoce podacima, direktore i vlasnike kompanija, pravnike, advokate, lica odgovorna za bezbednost i zaštitu podataka, lica odgovorna za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodioce i zaposlene u službi ljudskih resursa, rukovodioce i zaposlene u IT službi…

 

AKO:
 • Potpadate pod kategoriju subjekata na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a niste sigurni da li u cilju usklađivanja svog poslovanja morate usvojiti određene opšte akte i voditi propisane evidencije
 • Ste rukovalac podacima koji angažuje obrađivače (IT službu, knjigovodstvenu agenciju, privatno obezbeđenje itd), a nemate zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti, koji je obavezan po zakonu i niste sigurni kako propisno da ga sastavite
 • Ste rukovalac u svojstvu poslodavca koji vrši trajnu obradu podataka svojih zaposlenih, i niste sigurni šta treba da preduzmete po pitanju zaštite njihovih podataka
 • Ste rukovalac koji ima vebsajt za promociju ili prodaju roba ili usluge, a nemate usklađenu politiku privatnosti sa aktuelnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

 

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama, a sa svake radionice dobijate štampani materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Specijalista za praktičnu primenu odredaba ZZPL-a na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

1. PRAKTIČNA RADIONICA – struktura ZZPL-a, mapiranje i vršenje radnji obrade  11.09.2020 od 10 do 14.30h

 • Pojmovi koji se moraju razumeti i znati
 • Struktura Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Šta su to podaci o ličnosti
 • Načela na kojima se temelji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakonitost obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Vršenje mapiranja podataka o ličnosti zaposlenih (podaci o identitetu, zaradi, radnom mestu, sposobnostima, komunikacija itd)
 • Evidencija radnji obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Osnovni elementi evidencije i forma
 • Praktična radionica izrade Evidencija o radnjama obrade podataka o ličnosti zaposlenih
 • Utvrđivanje pravilne dužine čuvanja podataka o ličnosti
 • Podaci o obradi podataka video nadzorom u evidenciji radnji obrade

2. PRAKTIČNA RADIONICA – izrada ugovora, pravilnika i interne procedure 18.09.2020. od 10 do 14:30h

 • Završetak praktične radionice izrade evidencije radnji obrade
 • Kada je potrebno doneti Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
 • Osnovni elementi i struktura pravilnika o obradi podataka o ličnosti
 • Praktična radionica izrade Pravilnika
 • Interne procedure u slučaju povrede prava povodom zaštite podataka
 • Kada je potrebno zaključiti ugovor o obradi podataka o ličnosti
 • Odgovornost rukovaoca i obrađivača za obradu
 • Osnovni elementi ugovora o obradi podataka
 • Praktična radionica izrade ugovora

3. PRAKTIČNA  RADIONICA – politika privatnosti, cookies i legitimni interes 22.09.2020. od 10 do 14.30h

 • Specifičnosti politike privatnosti za vebsajt i struktura iste
 • Politika privatnosti za vebsajt e-trgovine
 • Politika cookies-a i evidencija cookies-a
 • Kada se vrši procena uticaja
 • Legitimni interes kao osnov obrade
 • Korišćenje podataka o ličnosti postojećih klijenata u svrhe marketinga
 • Praktična radionica vršenja tripartitnog testa za proveru postojanja legitimnog interesa za korišnjenje podataka o ličnosti
 • Struktura procene uticaja i elementi
 • Praktični saveti za usklađivanje poslovanja sa ZZPL
 • Relevantni izvori prakse i mišljenja od značaja za implementaciju pravila o zaštiti podataka o ličnosti
 • Praktična radionica popunjavanja standardnih klauzula Poverenika

4. PRAKTIČAN MATERIJAL – Zbirka priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Zbirka će Vam biti poslata poštom)

Način sprovodjenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama, a sa svake radionice dobijate štampani materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Specijalista za praktičnu primenu odredaba ZZPL-a na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne interaktivne radionice, bezalkoholna pića i posluženje tokom pauze, materijal sa radionica i kontrolnu mapu.

Broj mesta je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa

Napomena:

 • Hotel Moskva ispunjava sve najviše higijensko-sanitarne standarde shodno preporučenim merama higijene i zaštite Svetske zdravstvene organizacije
 • U skladu sa propisima RS na obuci neće biti prisutno više od pet polaznika, uz poštovanje distance i svih preventivnih mera

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018