Informacione tehnologije

E-mail seminar

Smernice za izradu Pravilnika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

7,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Količina:

Budući da se približava početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, centralni akt koji bi trebalo da izradite pre same primene Zakona je Pravilnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj pravilnik reguliše zaštitu podataka o ličnosti zaposlenih, saradnika, konsultanata, lica angažovanih od strane Vaše kompanije, kao i drugih lica čije podatke obrađujete. Takođe, Pravilnik predstavlja osnov za donošenje i izradu svih ostalih obrazaca, pravilnika i metodologija čije donošenje i izradu zakon nalaže.

Cilj je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka, mere zaštite podataka, itd.

Iz navedenih razloga i na zahtev naših klijenata, predstavljamo Vam e – mail seminar koji sadrži precizne savete i smernice, koje će Vam pomoći da u Vašoj kompaniji samostalno izradite Pravilnik, u skladu sa Vašim internim specifičnostima koje se odnose na način poslovanja, na vrstu, namenu, krug lica i pravni osnov ličnih podataka koje obrađujete.

 

Našim e-mail seminarom dobijate:

  • Sveobuhvatno razumevanje važnosti izrade pravilnika!
  • Veštinu samostalne izrade pravilnika, na osnovu preciznih uputstava!
  • Uštedu troškova u kompaniji zbog neangažovanja eksternog konsultanta!
  • Materijal koji možete koristiti kad god Vama odgovara i koji ostaje u Vašem trajnom vlasništvu, te Vas ne ograničava ni prostorno ni vremenski!

U slučaju prijave dve ili tri osobe iz iste kompanije, obezbeđujemo dodatni popust od 5% za svaku prijavu.

 

Cena e-mail seminara je 7.900,00 dinara + PDV po učesniku. Uplata mora biti izvršena najkasnije tri dana nakon potvrde prijema narudžbenice slanjem profakture. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u  promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke, na Vaš zahtev, moguće je u bilo kom trenutku promeniti ili ukloniti iz naše baze.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018