Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 29.03, 30.03 i 31.03.2022
Mesto održavanja: Resort Grad Sunca, Trebinje
Predavač:
Količina:

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

OBUKA NAMENJENA LICIMA ZA ZAŠTITU PODATAKA

U martu smo pripremili obuku na kojoj će Vas, predstavnik Poverenika ZPL, obučiti :

  • o obavezama i odgovornostima lica za zaštitu podataka o ličnosti  (Data Protection Officer)
  • dati smernice i predloge,kroz praktične primere i zadatke kako najbolje u praksi primeniti naučeno

 

Detaljnu agendu pogledajte na LINKU

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018