Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Program intenzivne obuke

STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA

Za nepodnošenje izveštaja o usklađenosti sa Aktom o bezbednosti IKT sistema propisane su kazne i do 2 miliona RSD!
Umanjite troškove sprovođenjem interne IT revizije bez angažovanja spoljnih revizora i pojačajte bezbednost svojih IKT sistema

 

Zakon o informacionoj bezbednosti zahteva uspostavljanje sistema bezbednosti informacija, donošenje Akta o bezbednosti IKT sistema i vršenje interne provere usklađenosti sa Aktom uz obavezno podnošenje izveštaja minimum jednom godišnje.

Pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti ili obavljaju delatnost od javnog interesa, svi državni, pokrajinski ili organi lokalne samouprave, kao i sa njima povezana pravna lica ili organizacije, u obavezi su da usklade svoje procedure i procese u oblasti bezbednosti i kontrole IKT sistema!

Sigurnost poslovnih informacija, ličnih podataka klijenata i zaposlenih tretiranih sa posebnom pažnjom i kontrolom, postali su kriterijumi za rangiranje uspešnosti poslovanja kompanija.

Kako uspostaviti i dokumentovati obavezni Akt o bezbednosti IKT sistema? Na koji način implementirati 28 mera bezbednosti koje predviđaju odgovarajući zakonski propisi? Kako pouzdano upravljati IT rizicima? Kako konkretno teče proces kontrole IT infrastrukture koja je sada obavezna minimum jednom godišnje? Kako sastaviti i dokumentovati izveštaj o incidentu? Kome se izveštaj podnosi i kako teče procedura? Koje su se mere bezbednosti i kontrole IT sistema pokazale najefikasnije u praksi i kako ih najbolje primeniti? Ko je nadležan za vršenje inspekcije u ovoj oblasti i koje su zakonom predviđene sankcije?

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE
 • 2 STUDIJSKA MATERIJALA U FORMI E-MAIL SEMINARA: Standardi u IT reviziji – COBIT i Full disk enkripcija (FDE)
 • SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE na srpskom i engleskom jeziku

 

Kao STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA bićete:

 • osposobljeni da identifikujete rizike i sprovodite ili nadzirete internu/eksternu IT reviziju u Vašoj kompaniji;
 • informisani o standardima, procedurama i procesima za kontrolu IT infrastrukture i kako ih primeniti u praksi;
 • detaljno upoznati sa obavezama IKT operatora prema najnovijoj zakonskoj regulativi;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno obavljate obezbeđivanje i kontrolu IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.

***SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE!

 • Konkretni odgovori na opšta i specifična pitanja – možete ih poslati i pre početka obuke.
 • Konsultacije sa vrhunskim stručnjacima na radionicama i stručni saveti iz oblasti tehničko-inženjerske i pravne perspektive u oblasti revizije i kontrole IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 • Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primeri dobre prakse i razmena iskustava
 • NAPOMENA: program radionica se usklađuje i sa pitanjima polaznika sakupljenim pre početka obuke, ali i tokom obuke.

Teme seminara:

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – IT risk menadžment, IT revizija i kontrola informacionog sistema u praksi (19.09.2018)

Upravljanje IT rizicima

 • Definisanje i praćenje IT rizika; Analiza i klasifikacija IT rizika
 • Ko je odgovoran, a ko učestvuje u određivanju IT rizika?
 • Centralizovano upravljanje IT resursima i bezbednošću informacija; Saradnja – CISO, IT i revizija
 • Upravljanje IT rizicima kroz najbolju svetsku praksu – IT standardi i preporuke
 • Analiza najčešćih IT rizika i rešenja za prevenciju; Klasifikacija i označavanje informacija

IT revizija

 • Standardi u IT reviziji; Metodologija IT revizije
 • Konsultantska uloga IT revizora; Uloge na IT projektima – CISO i IT revizija
 • Dostupnost kritičnih servisa; Integritet podataka u velikim sistemima

Kontrola informacionog sistema u praksi

 • Revizija važnih delova informacionog sistema
 • Kontrola ugovora; IT dokumentacija – politike i procedure
 • IT revizija kod eksternih partnera; Saradnja IT revizije i biznis revizije
 • Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji
 • Praktični primeri IT revizije i iskustva iz prakse

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: E-MAIL SEMINAR – Standardi u IT reviziji – COBIT  (21.09.2018) 

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Primena aktuelne zakonske regulative (24.09.2018)

Komentar aktuelnog Zakona o informacionoj bezbednosti i predloženih izmena uz dosadašnja iskustva iz njegove primene u praksi
Komentar aktuelnih uredbi o IKT sistemima koje precizno definišu ovu oblast:

 • Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;
 • Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja;
 • Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;
 • Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja.

Pravna zaštita podataka i procedure u slučaju povrede aktuelne zakonske regulative
Domaća zakonska regulativa sa analizom konkretnih pravnih rešenja – sudska praksa

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: E-MAIL SEMINAR – Full disk enkripcija (FDE)   (26.09.2018)

Metodologija, saveti, primeri iz prakse

5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Bezbednost i kontrola IT infrastrukture (28.09.2018)
 • Bezbednost operativnih sistema (OS)
 • Mrežne barijere (Firewall)
 • Sistemi za detekciju/prevenciju upada – IDS/IPS
 • Lažni mamci (Honeypot)
 • Bezbednost Wi-Fi mreže
 • Kriptografski algoritmi (SSL, VPN i IPSec)
 • Nadzor mreže
 • Napadi na računarsku mrežu
 • Penetraciono testiranje (White hat/Ethical hacking)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAVRŠNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA
Provera i procena znanja – rešavanje testa

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 03.10.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 12.10.2018.
 • 19.10.2018. prijem sertifikata Stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema na srpskom i engleskom jeziku
 • Program je zasnovan tako da tokom obuke dobijete objašnjenja kroz predavanja, praktične radionice, diskusije, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju uz mnoštvo aktuelnih primera i rešavanje konkretnih problema.
 • Radionice će biti održane u formi tri intenzivne interaktivne obuke u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00–15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije dobijate konkretna rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva e-mail seminara u PDF formi koji će biti poslati na na Vašu adresu, a koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara gde god se nalazili.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz interaktivne radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, 03.10.2018. mejlom Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 12.10.2018.
 • Nakon uspešno završene obuke i rešenog testa znanja, dobijate na svoju adresu sertifikat na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum media kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN:
Rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za razvoj softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zaposlenima na poslovima izrade i izdavanja platnih kartica, upravljanja bankomatima i PoS terminalima i razvoja digitalnog i elektronskog bankarstva, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga podržanih od strane IT-a, licima odgovornim za upravljanje operativnim rizicima i zaštitu poslovnih informacija, kao i svima koji imaju potrebu za upravljanjem pravima pristupa i zaštitom samih informacija zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018