Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Program intenzivne obuke

STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA

Tri praktične radionice + Dva dodatna materijala: Standardi u IT reviziji – COBIT i Full disk enkripcija (FDE)

Obuku organizujemo za rukovodioce i zaposlene u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, interne i eksterne IT revizore, revizore poslovnih procesa i druga zainteresovana lica

AKO:
 • Obrađujute podatke u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obavljate delatnost od javnog interesa ili ste državni, pokrajinski ili organ lokalne samouprave (i sa njima povezana pravna lica ili organizacije) kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, i koji je u obavezi da uskladi svoje procedure i procese u oblasti bezbednosti i kontrole IKT sistema
 • Želite da uspešno i sigurno poslujete i dužni ste da brinete o bezbednosti sopstvenih poslovnih informacija i ličnih podataka svih svojih klijenata i zaposlenih istovremeno
 • Imate nedoumice koje želite da otklonite, a tiču se: uspostavljanja i dokumentovanja obaveznog Akta o bezbednosti IKT sistema, implementacije 28 mera bezbednosti koje predviđaju zakonski propisi, pouzdanog upravljanja IT rizicima itd.
 • Imate nedoumice koje želite da otklonite, a tiču se: uspostavljanja i dokumentovanja obaveznog Akta o bezbednosti IKT sistema, implementacije 28 mera bezbednosti koje predviđaju zakonski propisi, pouzdanog upravljanja IT rizicima itd.

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom programu obuke.

Kao STRUČNJAK ZA REVIZIJU I KONTROLU IKT SISTEMA bićete:

 • osposobljeni da identifikujete rizike i sprovodite ili nadzirete internu/eksternu IT reviziju u Vašoj kompaniji;
 • informisani o standardima, procedurama i procesima za kontrolu IT infrastrukture i kako ih primeniti u praksi;
 • detaljno upoznati sa obavezama IKT operatora prema najnovijoj zakonskoj regulativi;
 • spremni da preventivno delujete i samostalno obavljate obezbeđivanje i kontrolu IT infrastrukture u Vašoj kompaniji.

1PRAKTIČNA RADIONICA – primena aktuelne zakonske regulative 17.07.2020. od 10 h do 15 h

 • Pojašnjenja aktuelnog Zakona o informacionoj bezbednosti uz dosadašnja iskustva iz njegove primene u praksi
 • Pojašnjenja aktuelnih uredbi o IKT sistemima koje precizno definišu ovu oblast:
 • Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;
 • Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja;
 • Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja;Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja.
 • Pravna zaštita podataka i procedure u slučaju povrede aktuelne zakonske regulative
 • Domaća zakonska regulativa sa analizom konkretnih pravnih rešenja – sudska praksa

2PRAKTIČNA RADIONICA – uvođenje i upravljanje kontrolama pristupa IT sistema 24.07.2020. od 10 h do 15 h

 • Uvod i osnovni pojmovi
 • Vrste i implementacija kontrola pristupa
 • Uvod u modele bezbednosti sistema
 • Centralizovano upravljanje kontrolama
 • Biometrijski sistemi zaštite
 • Upotreba kriptografije
 • Fizička bezbednost
 • Bezbedno okruženje
 • Napadi na sisteme zaštite
 • Odbrana sistema zaštite

3PRAKTIČNA RADIONICA – IT risk menadžment, IT revizija i kontrola informacionog sistema u praksi 27.07.2020. od 10 h do 15 h

Upravljanje IT rizicima

 • Definisanje i praćenje IT rizika; Analiza i klasifikacija IT rizika
 • Upravljanje IT rizicima u kriznim situacijama – praktični pirmeri iz prakse
 • Centralizovano upravljanje IT resursima i bezbednošću informacija; Saradnja – CISO, IT i revizija
 • Upravljanje IT rizicima kroz najbolju svetsku praksu – IT standardi i preporuke
 • Analiza najčešćih IT rizika i rešenja za prevenciju; Klasifikacija i označavanje informacija
 • GDPR i IT kontrole

 

IT revizija

 • Standardi u IT reviziji; Metodologija IT revizije
 • Konsultantska uloga IT revizora; Uloge na IT projektima – CISO i IT revizija
 • Dostupnost kritičnih servisa; Integritet podataka u velikim sistemima
 • Kontinuitet poslovanja i krizne situacije (katastrofe, pandemije – COVID-19, otkazi IT sistema i opreme)
 • Uticaj novih tehnologija na IT reviziju
 • Napredna analiza podataka, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, blockchain

 

Kontrola informacionog sistema u praksi

 • Revizija važnih delova informacionog sistema
 • Kontrola ugovora; IT dokumentacija – politike i procedure
 • IT revizija kod eksternih partnera; Saradnja IT revizije i biznis revizije
 • Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji
 • Praktični primeri IT revizije i iskustva iz prakse

 

4. DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR –  standardi u IT reviziji – COBIT

Metodologija Control Objectives for Information and Related Technologies, RACI matrice, COBIT okvir, COBIT komponente, COBIT kocka

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR – full disk enkripcija (FDE)

Metodologija, saveti, primeri iz prakse               

(e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

 

Neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovore su:

 • Kako konkretno teče proces kontrole IT infrastrukture koja je sada obavezna minimum jednom godišnje?
 • Kako sastaviti i dokumentovati izveštaj o incidentu?
 • Kome se izveštaj podnosi i kako teče procedura?
 • Koje su se mere bezbednosti i kontrole IT sistema pokazale najefikasnije u praksi i kako ih najbolje primeniti?
 • Ko je nadležan za vršenje inspekcije u ovoj oblasti i koje su zakonom predviđene sankcije?

Način sprovođenja radionica:

 • Predavači će radionice voditi u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama, a sa svake radionice dobijate štampani materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za reviziju i proveru IKT sistema na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

 

PROGRAM JE NAMENJEN:

Rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za razvoj softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zaposlenima na poslovima izrade i izdavanja platnih kartica, upravljanja bankomatima i PoS terminalima i razvoja digitalnog i elektronskog bankarstva, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga podržanih od strane IT-a, licima odgovornim za upravljanje operativnim rizicima i zaštitu poslovnih informacija, kao i svima koji imaju potrebu za upravljanjem pravima pristupa i zaštitom samih informacija zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Redovna kotizacija: 85.900,00 RSD + PDV

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne interaktivne radionice, kao i materijal sa radionica i dva e-mail seminara.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana početka online edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018