Informacione tehnologije

Seminar

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti rada i zapošljavanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

U kojim aspektima se Vaš položaj poboljšava, a u kojim aspektima Vam novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nameće ograničenja?

 

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je počeo da se primenjuje. Novine koje Zakon donosi utiču na ovlašćenja i obaveze poslodavaca u vezi sa obradom podataka zaposlenih. Saznajte u kojim aspektima se položaj poslodavaca poboljšava, a u kojim novi zakon nameće poslodavcima ograničenja.

Imajući u vidu brojne aktere na koje direktno ili indirektno utiče novi pravni okvir iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • upoznavanje sa uslovima pod kojima se podaci zaposlenih mogu obrađivati
 • upoznavanje sa vrstama dokumenata koje poslodavci treba da izrade u vezi sa obradom podataka zaposlenih, i sa potencijalnim izazovima koje primena novog zakona može da predstavlja
 • odgovore predavača na Vaša pitanja
 • sertifikat o pohađanju obuke

TEME SEMINARA:

 • Pravni osnovi za obradu podataka zaposlenih – zakon, legitimni interes, pristanak;
 • Provere zaposlenih i kandidata za posao (background checks);
 • Sprovođenje internih istraga;
 • Uvođenje video nadzora u poslovne prostorije;
 • Korišćenje shema za unutrašnje uzbunjivanje (hotline schemes); i
 • Određivanje rokova čuvanja podataka zaposlenih.

 

Kome je seminar namenjen?

Pravnicima, HR menadžerima, direktorima i vlasnicima kompanija, licima koja su u kompanijama zadužena za obradu podataka zaposlenih i svim ostalim zainteresovanim licima.

Kupovinom seminara ostvarujete 10% popusta na „Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Kontrolne mape se ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Kontrolne mape odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Saint Ten Hotel

Svetog Save 10, Beograd 11000


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018