Informacione tehnologije

Seminar

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na pružaoce zdravstvenih i farmaceutskih usluga

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Uskladite svoje poslovanje sa zahtevima koje nameće Zakon,

a koji su strožiji u Vašoj delatnosti

 

Novi regulatorni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti je kompanijama nemetnuo zahtevan i odgovoran zadatak da usklade svoje poslovanje, praksu i potrebu za podacima o ličnosti sa principom zaštite fundamentalnih prava lica čiji se podaci obrađuju. Čini se da su neke industrije ipak u posebno složenijoj poziciji, jer na jednoj strani imaju zahteve sektorskog zakonodavstva, a sa druge obavezu da bez obzira na to budu usklađene i sa regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Sa druge strane, ovakvi rukovaoci, pod određenim uslovima moraju ispuniti čak i strožije zahteve nego “obični” rukovaoci.

Ovaj seminar ima za ciljda predstavi izazove i rizike sa kojima se suočava sektor pružanja zdravstvenih usluga i farmaceutska industrija, a polazeći od posebne osetljivosti podataka o ličnosti sa kojima te industrije barataju.

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Bolje razumevanje regulative koja se tiče zaštite podataka o ličnosti;
 • Prepoznavanje specifičnosti obrade podataka koji se tiču ove dve industrije;
 • Prepoznavanje specifičnih obaveza kod obrade podataka o ličnosti koju vrše pružaoci zdravstvenih i farmaceutskih usluga;
 • Pruža rukovaocima ideju koje bi prve korake trebalo preduzeti u usklađivanju sa novim ZZPL.

TEME SEMINARA

 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i odnos sa GDPR, koliko evropska regulative utiče na buduću primenu ZZPL;
 • Opšta načela zaštite podataka o ličnosti, koja su opšta načela i kako se ona primenjuju u svakodnevnom poslovanju;
 • Obaveze rukovalaca, opšte obaveze;
 • Specifična primena obaveza rukovalaca koji pružaju zdravstvene i farmaceutske usluge;
 • Koje sve kategorije podataka o ličnosti se obrađuju u pružanju zdravstvenih i farmaceutskih usluga?
 • Posebne kategorije podataka o ličnosti, šta su posebne kategorije podataka o ličnosti;
 • Pravni osnov obrade i svrha obrade posebnih kategorija podataka o ličnosti;
 • Da li bi trebalo imenovati Lice za zaštitu podataka o ličnosti?
 • Kako voditi evidencije podataka o ličnosti?
 • Kako se pripremiti za novi zakon i koje početne korake bi trebalo preduzeti u procesu usklađivanja?
 • Šta posle 21. avgusta (dan početka primene novog zakona)?

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Pružaocima zdravstvenih i farmaceutskih usluga, i to pre svega licima zaduženim za regulatory compliance i licima za zaštitu podataka o ličnosti

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018