Informacione tehnologije

Seminar

Pad Privacy Shield-a

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Sud pravde EU prošle godine je doneo Odluku kojom je pravni mehanizam Privacy Shield Framework praktično proglašen nevažećim. Navedena odluka u velikoj meri ograničava, tj. uslovljava dalji „izvoz“ podataka o ličnosti u SAD, zbog čega najviše trpe veliki internet trgovci, organizatori „online“ igara na sreću, kao i svi oni koji čuvaju podatke o ličnosti na serverima u SAD.

 

Kakve posledice na kompanije koje posluju u našoj zemlji, proizvodi ova odluka i kako se sa posledicama suočiti?

 

Plan rada na seminaru:

 • UVODNA IZLAGANJA – Veliki internet trgovci, kao i organizatori „online“ igara na sreću (sportske kladionice), kao i mnogi drugi, podatke o ličnosti najčešće skladište na serverima koji se nalaze u inostranstvu. Njima su neophodni serveri velikih kapaciteta, zbog količine podataka koje obrađuju, a koje mahom poseduju svetski poznate američke kompanije (primera radi, Amazon, DigitalOcean i sl.). Navedeno dalje implicira da su odlukom Suda pravde EU pogođeni najveći obrađivači podataka.

 

 • KRATKA ISTORIJSKA RETROSPEKTIVA – Od Safe Harbor do Privacy Shield framework mehanizma
 • Presuda Šrems I kojom je oboren Safe Harbor pravni mehanizam, što je uslovilo nove pregovore

EEZ (evropske ekonomske zajednice) i SAD

 • uspostavljanje Privacy Shield mehanizma, koji je oboren presudom poznatom kao Šrems II

 

 

 • ODLUKA SUDA PRAVDE EU (ŠREMS I) I NJENE POSLEDICE NA KOMPANIJE KOJE POSLUJU NA TERITORIJI NAŠE ZEMLJE
 • Odluka Suda pravde EU je doneta 16. jula 2020. godine i iz temelja menja poslovanje kompanija, budući da je pravni mehanizam Privacy Shield praktično proglašen nevažećim
 • Kakav uticaj ova odluka vrši na Politike privatnosti velikih internet trgovaca i njihovo dalje poslovanje?

 

 • KAKO SE SUOČITI SA POSLEDICAMA IZAZVANIM ODLUKAMA?

Pad Privacy Shield-a odrazio se na iznošenje podataka ne samo u SAD, već u sve države koje se nalaze van područja Evropske ekonomske zone. Stoga je Evropski odbor za zaštitu podataka o ličnosti 10. oktobra 2020. godine usvojio Preporuku 01/2020 kojom je predvideo naročite korake koje lice koje je iznosi podatke o ličnosti van Evropske ekonomske zone dužno da preduzme. Reč je o sledećim koracima:

 • Korak 1: Mapiranje prenosa podataka o ličnosti
 • Korak 2: Odabir alata za prenos podataka o ličnosti
 • Korak 3: Procena efikasnosti odabranog alata za prenos podataka o ličnosti
 • Korak 4: Dodatne mere
 • Korak 5: Proceduralni koraci
 • Korak 6: Reevaluacija

 

 1. Skladištenje podataka na serverima koji se nalaze u onim zemljama koje obezbeđuju primereni nivo zaštite (primera radi, Kanada, Japan, evropske zemlje)
 2. Upotreba tzv. standardnih ugovornih klauzula

 

 

TEME ONLINE SEMINARA:

 • UVODNA IZLAGANJA
 • KRATKA ISTORIJSKA RETROSPEKTIVA
 • POLOŽAJ REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA SUDA PRAVDE EU (ŠREMS I) I NJENE
  POSLEDICE NA KOMPANIJE KOJE POSLUJU NA
  TERITORIJI NAŠE ZEMLJE
 • KAKO SE SUOČITI SA POSLEDICAMA IZAZVANIM
  ODLUKAMA?

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanje, odgovore na Vaša pitanja i o sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018