Informacione tehnologije

Seminar

Načini kontrole ispunjenja obaveza zaposlenih u primeni mera donetih u vezi sa COVIDOM 19

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
– mere definisane propisima koji se bave borbom protiv virusa –

 

Epidemija izazvana virusom Covid 19 u RS prouzrokovala je brojne izazove za poslodavce.

Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/20) obavezuje sve poslodavce da donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Dužnost poslodavaca nije samo da se plan donese, već je i nužno da se plan primenjuje, kako od strane poslodavca, tako i od zaposlenih.

Zaposlene je u tom smislu, neophodno edukovati, nadzirati a eventualno i disciplinski procesuirati.

Pozivamo Vas na interaktivan online seminar uživo, na kome ćete saznati:

 • Način nadziranja ponašanja zaposlenih u smislu primene pravilnika, posebno uz poštovanje prava zaposlenih propisanih različitim zakonima, sa posebnim osvrtom na GDPR,
 • Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za primenu mera koje su propisane planom?
 • Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline?
 • Odabir mera u suzbijanju neodgovarajućih ponašanja prilikom ispunjenja obaveza iz plana.

 

Pohađajte online seminar sa svog računara, nema potrebe da napuštate svoje radno mesto ili dom.

Pitanja nam možete poslati mejlom pre samog seminara, kako bi teme dodatno bile usklađene sa Vašim porebama.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Regulativa radnopravnog odnosa u Republici Srbiji
 • Disciplinske mere koje su na raspolaganju poslodavcu
 • opomena sa najavom otkaza
 • privremeno udaljenje zaposlenog sa rada
 • novčana kazna
 • jednostrani otkaz od strane poslodavca
 • Udaljenje zaposlenog sa rada – najčešće greške u praksi
 • Postupak izricanja disciplinskih mera

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 21.320,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Izmene i dopune Zakona o radu“)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ustupe svoje mesto kolegi, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018