Informacione tehnologije

Intenzivna obuka

Cyber bezbednost i digitalne pretnje

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.05, i 31.05.2022.
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Upravljajte kriznim situacijama i odbranite svoj IT sistem od digitalnih pretnji i zlonamernih softvera

 

Ако želite da:

 

 • Saznate koji su najbolji načini za upravljanje informacionom bezbednošću u redovnim i kriznim situacijama
 • Naučite kako da odbranite svoj IT sistem od digitalnih pretnji i zlonamernih softvera
 • Kroz prakične primere saznate kako da obavite testiranje IT sistema i skenirate ranjivosti kako biste na pravi način upravljali bezbedonosnim rizicima
 • Saznate kako se šire zlonemerni softveri, kako se s njima upravlja i da li mogu neprimetno da nanose štetu

Onda je ovo prava obuka za Vas!

1. RADIONICA: Informaciona bezbednost, fizički metodi zaštite i upravljanje kriznim situacijama

 • Informaciona bezbednost

  • Upravljanje informacionom bezbednošću u redovnim i kriznim situacijama
  • Upravljanje pravima pristupa
  • Uloge i odgovornosti zaposlenih
  • Rad sa udaljene lokacije
  • IT sredstva – hardver i softver
  • Privatni i poslovni uređaji
  • Digitalna i on line bezbednost
  • Upravljanje lozinkama
  • Metode autentifikacija
  • Godišnja revizija prava pristupa aplikacijama i izveštavanje
  • Regulativa – Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)
  • Standardi i najbolja praksa
  • Aktuelna dešavanja i primeri iz prakse

   

  Fizičke metode zaštite

  • Zaštita IT infrastrukture
  • Alarmni sistemi i video nadzor
  • Restriktivne zone
  • Definisanje i upravljanje pravima fizičkog pristupa
  • Godišnja revizija prava fizičkog pristupa i izveštavanje
  • Primeri iz prakse – na šta se često zaboravi

   

  Upravljanje kriznim situacijama

  • Osnove upravljanje IT katastrofama
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
  • Kada se i kako testira upravljanje kontinuitetom poslovanja
  • Primeri dobrih i loših realizacija
2. RADIONICA: Socijalni inženjering, IT i digitalne pretnje i zlonamerni softveri
  • Socijalni inženjering i IT pretnje
   • Socijalni inženjering i phishing
   • Aktuelne pretnje i zloupotrebe
   • Vrste napada i pretnje
   • Kako se zaštiti?
   • Šta treba preduzeti kada posumnjate da ste napadnuti?
   • A šta kada pomislite da ste hakovani?
   • Primeri iz prakse – pokušaji napada i uspešni napadi

    

   Digitalne pretnje

   • Vrste zlonamernih softvera
   • Mračna strana interneta
   • Cyber svet i geopolitika
   • Politički i pravni aspekti u digitalnom ratu
   • Otkrivanje pretnji i odbrana
   • Neki primeri kako se biraju mete i sprovode napadi
   • Da li postoji prava zaštita?

    

   Zlonamerni softveri

   • Analiza razvoja jednog malvera
   • Biranje mete i postizanje cilja
   • Istraživanje i pripreme
   • Definisanje aktivnosti malvera
   • Razvoj i testiranje
   • Greške prilikom razvoja
   • Greške u produkciji
   • Puštanje i širenje zlonamernog softvera

    

   Istraživanje

   • Na koji način prikupljamo važne podatke
   • Gde sve nalazimo važne podatke
   • Kako dolazimo do korisnih podataka
   • Ko nam sve može da ti korisne podatke
   • Socijalni inženjering u praksi
   • Primeri uspešnih potraga za podacima
3.  RADIONICA – Skeniranje ranjivosti i implementacija zakrpa, zaštita podataka           
 • Skeniranje ranjivosti i implementacija zakrpa
  • Definisanje procesa, uloga i odgovornosti
  • Skeniranje softverskih ranjivosti
  • Skeniranje mrežnih ranjivosti
  • Update i patch menadžment
  • Uloga eksternih partnera
  • Izveštavanje

   

  Upravljanje bezbednosnim rizicima

  • Definisanje bezbednosnih rizika
  • Klasifikacija i analiza bezbednosnih rizika
  • Preduzimanje mera za ublažavanje bezbednosnih rizika
  • Kada prihvatamo bezbednosne rizike?
  • Revizija i kontrola procesa
  • Primeri dobrog i lošeg upravljanja bezbednosnim rizicima

   

  Bezbednosno (penetration) testiranje

  • Definisanje i upravljanje procesom
  • Uloge i odgovornosti
  • Način sprovođenja i veza sa Procesom za upravljanje izmenama (Change management)
  • Redovno i vanredno bezbednosno testiranje
  • Izveštavanje i preduzimanje mera za smanjenje rizika
  • IT projekti i bezbednosno testiranje
  • Primeri iz prakse – kako treba, a ko ne treba sprovoditi bezbednosno testiranje

   

  Zaštita podataka

  • Definisanje procesa zaštite podataka
  • Klasifikacija informacija
  • Privatnost podataka klijenata i zaposlenih
  • Upravljanje podacima o ličnosti
  • Informaciona imovina kompanije
  • Lična privatnost – šta uraditi i kako se zaštiti
  • Primeri iz prakse – aktuelan dešavanja

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U
slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018