fbpx

Informacione tehnologije

Seminar

Bezbednost i zaštita podataka

14,500.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Konferencija „Bezbednost i zaštita podataka – april, 2018“

 

Na konferenciji ćete od predstavnika advokatskih kancelarija sa zavidnim iskustvom u praksi iz oblasti zaštite i bezbednosti podataka dobiti informacije o primeni nove Opšte regulative o zaštiti podataka (GDPR) u Srbiji koja stupa na snagu 27.maja, kao i novim obavezama i sank-cijama koje ona predviđa, ali i o pravcima razvoja domaćeg zakonodavstva u ovoj neregulisanoj oblasti.

 

Tokom drugog dela konferencije stručnjaci za bezbednost i zaštitu podataka će, na osnovu korporativne prakse, ukazati na kritične tačke informacionih sistema, praktične primere dobre zaštite podataka i otkloniti nesigurnosti koje se javljaju u implementaciji GDPR u organi-zacijama.

 

Konferenciji će prisustvovati brojni stručnjaci iz oblasti bezbednosti i zaštite podataka, kojima će učesnici moći da postavljaju pitanja slanjem mejla pre konferencije ili na samoj konferenciji. Učesnici će na licu mesta tokom panel diskusije dobiti odgovore na pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno da se pripreme za sprovođenje nove Opšte regulative o zaštiti podataka, ispune svoje obaveze i dobiju preporuke kroz primere dobre prakse za zaštitu, kontrolu i upravljanje podacima u svojim organizacijama. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz struke, učesnicima konferencije će obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Na konferenciju pozivamo:

 

Direktore i vlasnike kompanija, lica odgovorna za bezbednost i zaštitu podataka, lica odgovorna za upravljanje podacima o ličnosti, rukovo-dioce i zaposlene u IT službi, službu za bezbednost informacionog sistema i službu za upravljanje kontinuitetom poslovanja, lica odgovorna za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnike sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlene u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i sve ostale koji učestvuju u bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Učesnicima konferencije obezbeđujemo 10% popusta na kontrolnu mapu „Zbirka akata iz oblasti rada za uređivanje pravila i procedura u oblasti video-nadzora i elektronske kontrole zaposlenih“

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene konferencije!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih  dana  pre  konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na konferenciji, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u  poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018