Formiranje cena

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Kalkulacija cene koštanja (proizvodne i nabavne cene)  je ključni proces u postizanju ciljanog poslovnog rezultata, jer ukoliko je podcenjena, direktno utiče na smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje šansu preduzeću da se dobro pozicionira na tržištu.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

FORMIRANJE CENA

 

Kalkulacija cene koštanja (proizvodne i nabavne cene)  je ključni proces u postizanju ciljanog poslovnog rezultata, jer ukoliko je podcenjena, direktno utiče na smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje šansu preduzeću da se dobro pozicionira na tržištu.

Prodajna cena kao jedini element koji stvara prihode izuzetno je značajna za preduzeće, a za njenu glavnu ulogu  ostvarenje prihoda i dobiti neophodno je utvrditi:

 • Razliku između prodajne cene i cene koštanja
 • Da li prodajna cena svakog proizvoda mora da pokriva ceo trošak proizvoda
 • Na koji način se alociraju indirektni troškovi
 • Šta predstavlja odloženi obračun troškova

Učešćem na našem seminaru dobijate:

 • Bolje razumevanje veze izmedju cene koštanja (proizvodne i nabavne cene) i prodajne cene i njihovog uticaja na finansijski rezultat poslovanja
 • Upoznavanje sa alatima  Price management-a  za donošenje kvalitetnih odluka o cenama, primenjivih u proizvodnoj, trgovisnkoj i uslužnoj delatnosti
 • Pojašnjenja metoda formiranja cene koštanja i prodajne cene
 • Adekvatnu pripremu za kvalitetno upravljanje asortimanom
 • Razmenu iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

Sadržaj

 1. Price management-pojmovno određenje i značaj
 2. Metode određivanja cene koštanja:
 • Alociranje indirektnih troškova:
 • Ključevi
 • Mark up %
 • ABC metode ili Activity based costing.
 • Odloženi obračun troškova;
 • Target costing;
 • Kaizen costing;

3. Metode formiranja prodajne cene:

 • Formiranje cena zasnovano na troškovima
 • Formiranje cena zasnovano na tražnji
 • Formiranje cena zasnovano na konkurenciji

4. Price management u praksi i veza sa upravljanjem   asortimanom

Predavač

Biljana Lazarević

Sadržaj

 1. Price management-pojmovno određenje i značaj
 2. Metode određivanja cene koštanja:
 • Alociranje indirektnih troškova:
 • Ključevi
 • Mark up %
 • ABC metode ili Activity based costing.
 • Odloženi obračun troškova;
 • Target costing;
 • Kaizen costing;

3. Metode formiranja prodajne cene:

 • Formiranje cena zasnovano na troškovima
 • Formiranje cena zasnovano na tražnji
 • Formiranje cena zasnovano na konkurenciji

4. Price management u praksi i veza sa upravljanjem   asortimanom

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.