Finansije i porezi

Kontrolna mapa

Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

12,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Više ne morate da trošite nepotrebno vreme da biste kreirali odgovarajuću „mustru“ za efikasno finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje. U našoj zbirci namenjenoj zaposlenima u finansijskom kontrolingu ćete na jednom mestu pronaći gotove i adaptibilne obrasce koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

 

Svi obrasci se mogu ispuniti, prilagoditi, sačuvati i štampati! Iskoristite gotove Excel obrasce za:

 

 • Planiranje – strateški, biznis, projektni i risk management planovi, forecast (estimacija poslovanja) i dr.
 • Analizu – rezultat poslovanja, prihodi, rashodi, finansijski status kompanije, break even analiza, obračun osnovnih sredstava, vrednovanje kompanija, analiza cena, rentabilnosti, likvidnosti, profitabilnosti, solventnosti i dr.
 • Izveštavanje – operativni, finansijski, nedeljni i mesečni izveštaji, alokacija po mestima troška, tokovi gotovine i dr.

U ovoj praktičnoj zbirci ćete na jednom mestu naći:

 • Gotove primere finansijskih planova, analiza i izveštaja u Excel formatu sa praktičnim tabelama, obračunima i kalkulacijama odmah spremnim za upotrebu
 • Uputstva sa primerima za formiranje i unapređivanje sistema izveštavanja
 • Praktične kontroling alate za finansijsku analizu na osnovu međusobne uslovljenosti izveštaja
 • Savete za optimizaciju profita i novčanog toka na nivou kompanije kroz analizu likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti
 • Smernice za postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, strateško planiranje i izradu poslovnog plana
 • Uputstva za izradu estimacije poslovanja (forecast)

SADRŽAJ ZBIRKE

 • Smernice za izradu strategije i poslovnog plana
  • Postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
   • Kontroler kao podrška menadžmentu
   • Metodologija SMART ciljeva i Balanced scorecard system
   • BCG matrica i SWOT analiza
  • Strateško planiranje i poslovni plan
   • Kako organizovati ključne procese i obezbediti koordinaciju timova unutar kompanije
   • Utvrđivanje pravila za pripremu i obradu podataka
   • Komunikacija i koordinacija pri izradi poslovnog plana
  • Izrada estimacije poslovanja (Forecasts)
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije
  • Analiza likvidnosti
  • Analiza profitabilnosti
  • Analiza solventnosti
 • Finansijski i operativni izveštaji
  • Najznačajnije razlike između ove dve grupe izveštaja
  • Osnovne forme izveštaja; cilj je učiniti ih efektivnim
  • Smernice za izradu operativnih izveštaja
  • Smernice za izradu finansijskih izveštaja
   • Bilans uspeha
   • Bilans stanja
   • Novčani tok
  • Alokacija troškova i kontribucijski pristup
  • Najčešće greške pri izradi izveštaja i kako ih izbeći
 • Kontroling alati i međusobna uslovljenost izveštaja
  • Osnovne metode za finansijsku analizu
   • Horizontalna analiza (comparative financial statement analysis)
   • Vertikalna analiza (common size statement analysis)
   • KPI (key parameters indicators)
   • Benchmarking
   • Break even point
  • Kako doneti prave poslovne odluke na osnovu finansijske analize

SADRŽAJ CD-A

 • Koraci u finansijskom planiranju
 • Osnovni termini i skraćenice karakteristični za finansijsku analizu, računovodstvo i kontroling
 • Praktični primer za strateški plan
 • Primer biznis plana sa osnovnim elementima
 • Primer projektnog plana
 • Primer risk management plana
 • Obrazac za estimacija poslovanja – forecast
 • Obrazac za predviđanje projektnih troškova
 • KPI obrazac
 • Obrazac za postavljanje SMART ciljeva
 • Obrazac za SWOT analizu
 • Obrasci za finansijsku analizu: rezultat poslovanja, analiza ostvarenih prihoda i rashoda
 • Obrasci za ocenu finansijskog statusa kompanije: fluktuacija radnika, struktura kapitala, stabilnost poslovanja
 • Obrazac za analizu rentabilnosti – analiza cena i rentabilnosti radi postizanja optimalne cene
 • Obrazac za break even analizu (kalkulacija profitabilnosti, formiranje cene koštanja)
 • Obrazac za analizu likvidnosti
 • Obrazac za analizu solventnosti
 • Kalkulacija radnog kapitala i osnovni indeksi ključnih parametara, praćenje parametara i njihova analiza i interpretacija
 • Objašnjenja interne stope povrata, poređenje projekata
 • Obrazac za ekonomsku opravdanost investicija
 • Obrazac za optimizaciju prodajnih količina i rabata
 • Obrasci operativnih i finansijskih izveštaja
 • Obrasci nedeljnih i mesečnih izveštaja
 • Primer alokacije rashoda po mestima troška, uključujući ključeve za alokaciju
 • Primer pojednostavljenog novčanog toka povrata na investicije
 • Obrazac za tokove gotovine – jednostavan obrazac tokova gotovine sa objašnjenjima svake komponente toka gotovine

Kupovinom zbirke naručujete prateća ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti u slučaju sadržinskih promena, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018