Finansije i porezi

Seminar

Utvrđivanje sredstava budžeta za budžetske korisnike i kontrola njihovog namenskog i zakonitog trošenja u 2018.

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Utvrđivanje sredstava budžeta za budžetske korisnike i kontrola njihovog namenskog i zakonitog trošenja u 2018.

 

Poslovanje u skladu sa Zakonom o budžetu i Odlukama o budžetu

 

Da li ste isplanirali budžetska sredstva u skladu sa utvrđenim prioritetima i da li ste sačinili finansijski plan shodno uputstvima Ministarstva finansija? Ukoliko ste direktni korisnici budžetskih sredstava da li se ste izvršili raspodelu sredstava svojim indirektnim korisnicima na propisan način? Ukoliko ste indirektni korisnici da li poznajete postupak izveštavanja svog direktnog korisnika? Na koji način i uz čije odobrenje ćete izvršiti preusmeravanje sredstava?

Namensko trošenje odobrenih budžetskih sredstava predstavlja najčešći predmet kontrole budžetske inspekcije. Budući da su kazne za nenamensko trošenje visoke, gde se osim novčane može izreći i kazna zatvora, potrebno je ovoj oblasti posvetiti posebnu pažnju.

Iz tog razloga organizujemo seminar sa jednim od najvećih stručnjaka u našoj zemlji, dugogodišnjim višim budžetskim inspektorom Hasanom Berberovićem. Seminar je interaktivan i imate priliku da predavaču postavite sva pitanja u vezi sa budžetskim knjiženjima, planiranjem i kontrolom izvršenja budžeta, problemima u praksi itd.

 

Na seminaru ćete saznati:

  • Izbegavanje sistemskih grešaka koje dovode do kazni
  • Pravilnu analizu podataka i utvrđivanje nedostataka u finansijskom izveštaju
  • Pravilno preusmeravanje sredstava
  • Razumevanje postupka komunikacije između direktnih i indirektnih korisnika
  • Odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Svim šefovima u računovodstvu i finansijama kod budžetskih korisnika, zaposlenima u računovodstvu i finansijama kod budžetskih korisnika koji žele da unaprede svoje znanje i drugim zanteresovanim licima i sektorima.

TEME SEMINARA

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

  • Postupak utvrđivanja sredstava za potrebe budžetskih korisnikaPrimer utvrđivanja aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama za direktnog i njegove indirektne korisnike
  • Kontrola namenskog i zakonitog trošenja sredstava iz odobrenih aproprijacija za budžetsku godinu koju sprovodi Uprava za trezor i ostali kontrolni organi
  • Praćenje i kontrola izvršenja budžeta budžetskih korisnika u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova uz mogućnost korišćenja prava iz člana 61. Zakona o budžetskom sistemu za preusmeravanje nedostajućih sredstava
  • Primeri iz prakse

 

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika o javnim nabavkama!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018