Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Cilj interaktivne trodnevne obuke je upoznavanje i rešavanje nedoumica u vezi sa novinama u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, sa osvrtom na zakonska rešenja koja nisu menjana!
Tema će biti obrađena od strane predavača iz Ministarstva finansija i predavača iz poznate konsultantske kuće BDO

 

U „Sl. glasniku RS“ br. 86/2019 objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. S obzirom na to da su novine u pomenutim zakonima obimne i da menjaju dosadašnje postupanje, odlučili smo da organizujemo ovu trodnevnu obuku gde ćete od predavača iz Ministarstva finansija i iz konsultantske kuće BDO dobiti odgovore na mnoga pitanja i rešiti brojne nedoumice iz sledećih oblasti:

Vrste prihoda koji se oporezuju (način oporezivanja, poreski obveznik, poreski kredit), Poreska izuzimanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Olakšice po osnovu poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica, Prihod od nepokretnosti, Drugi prihod, Godišnji porez na dohodak građana, Utvrđivanje i naplata poreza, Doprinosi za obavezno socijlano osiguranje, Službena putovanja.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačima;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa najnovijim izmenama i dopunama zakona;
 • Savete kako pravilno primeniti zakonske novine;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana, na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava;

1. Modul: RADIONICA – Vrste prihoda koji se oporezuju, poreska izuzimanje, oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, olakšice po osnovu poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica (10.03.2020, 10-15h)

PREDAVAČ: Svetlana Kuzmanović-Živanović

-Predmet uređenja porezom na dohodak građana: vrste prihoda koji se oporezuju, način oporezivanja, poreski obveznik, poreski kredit-Poresko izuzimanje iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, po osnovu: naknada materijalne i nematerijalne štete, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, otpremnine kod odlaska u penziju, odnosno otpremnine ili novčane naknade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca koja služi za lečenje u zemlji ili inostranstvu, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, isplate preko neoporezivog iznosa i način obračunavanja i  plaćanja poreza-Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:predmet oporezivanja (zarada, činjenje pogodnosti), sopstvene akcije koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca, odnosno povezanog lica, kolektivna rekreacija zaposlenih, olakšice po osnovu oporezivanja zarade (naknada troškova prevoza, solidarna pomoć, novčana pomoć za lečenje zaposlenog, jubilarna nagrada zaposlenima), olakšice za zapošljavanje novih lica (novozaposleni, novonastanjeni, kvalifikovani zaposleni, osnivači društva u inovacionim delatnostima), utvrđivanje poreske osnovice i osnovice doprinosa, način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa.

-Olakšice po osnovu poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica: novozaposleni, novonastanjeni, kvalifikovani zaposleni, osnivači društva u inovacionim delatnostima, postojeće i nove olakšice u primeni od 1. januara, odnosno 1. marta 2020. godine.

 

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – kontrolna mapa „Zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa“ (kontrolnu mapu dobijate na prvoj radionici 10.03.2020.)

 • Pravna regulativa u vezi sa zaradama i drugim primanjima zaposlenih i lica van radnog odnosa
 • Zarada i druga primanja zaposlenih sa karakterom zarade:
 • Naknada troškova zaposlenih, sa osvrtom na aktuelnu sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva
 • Druga primanja zaposlenih, sa osvrtom na aktuelna mišljenja nadležnog ministarstva
 • Ostala pitanja od značaja za zarade i druga primanja zaposlenih
 • Primanja lica koja obavljaju rad van radnog odnosa

3. Modul: RADIONICA – Prihod od nepokretnosti, drugi prihod, godišnji porez na dohodak građana, utvrđivanje i naplata poreza, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (13.03.2020, 10-15h)


PREDAVAČ: Svetlana Kuzmanović-Živanović

-Prihod od nepokretnosti-Drugi prihod:

 • porezi i doprinosi po osnovu ugovorene naknade
 • naknada troškova licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Godišnji porez na dohodak građana

-Utvrđivanje i naplata poreza

Doprinosi za obavezno socijlano osiguranje:

 • obveznici doprinosa,
 • osnovice doprinosa,
 • stope doprinosa,
 • način obračunavanja i plaćanja doprinosa.
4. Modul: RADIONICA – Službena putovanja (17.03.2020, 10-15h)

PREDAVAČI: Branka Marković i Ivana Balandžić

 -Šta se smatra službenim putovanjem?

-Razlika između službenog putovanja i terenskog rada,

-Službeno putovanje u inostranstvu,

-Službeno putovanje u zemlji,

-Naknade troškova na službenim putovanjima i poreska oslobođenja,

-Službena putovanja lica van radnog odnosa, specifični oblici angažovanja,

-Poreska izuzimanja za službena putovanja lica van radnog odnosa.

5. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL: e-mail seminar „English for Accounting and Finance“ (19.03.2020)

  • Segment 1:

  Vocabulary, words and phrases for working with figures

  Numbers

  Business Correspondence: Communicating in written English

  • Segment 2:

  Taxes: Vocabulary and differences between countries

  Invoices, billing, and records

  Banking at a glance

  • Segment 3:

End of year reports

Business analysis

   • Segment 4:

Management (Managerial) Accounting

Balance of accounts, balance sheets

Presentation: How to demonstrate your figures

 • ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za Stručnjaka za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 20.03.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 30.03.2020.
 • 02.04.2020. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate kontrolnu mapu „Zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa“ i e-mail seminar „English for accounting and Finance“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 30.03.2020.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Privrednicima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svim ostalim zainteresovanim licima.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018