Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Dve online radionice + email seminar +

Odgovori na pitanja za privrednike, rukovodioce sektora finansija, zaposlene u odeljenju za obračun zarada, računovođe, poreske savetnike, finansijske konsultante, kao i sva ostala zainteresovana lica

AKO:

 • Imate niz pitanja koja se tiču poreskog izuzimanje iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, po osnovu: naknada materijalne i nematerijalne štete, otpremnine koje poslodavac isplaćuje zaposlenom, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca, načina obračunavanja i plaćanja poreza itd.
 • Želite pravilno da primenite zakonske odredbe poreza na zarade, poreska oslobođenja na primanja zaposlenog, da koristite poreske podsticaje za zapošljavanje novih lica
 • Vas zanima uticaj novina na praksu u zakonima čije se usvajanje uskoro očekuje: Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Onda Vas pozivamo da učestvujete u dvodnevnim online programu obuke i rešite pitanja i dileme iz ove oblasti.

TEME INTEZIVNE OBUKE:

1. MODUL: Online radionica – Predmet oporezivanja porezom na dohodak, poreska izuzimanja, porezi  i doprinosi po osnovu zarade i olakšice za zapošljavanje novih lica i najnovije izmene Zakona o porezu na dohodak građana 28.01.2021. od 10:00 do 14:00h
 • Predmet uređenja porezom na dohodak građana: vrste prihoda koji se oporezuju, poreske osnovice, poreske stope, poreski obveznik, poreski kredit, način utvrđivanja i plaćanja poreza
 • Poresko izuzimanje iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana, po osnovu: naknada materijalne i nematerijalne štete, pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, otpremnine koje poslodavac isplaćuje zaposlenom, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca, novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, isplate preko neoporezivog iznosa, način obračunavanja i  plaćanja poreza
 • Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: predmet oporezivanja (zarada, činjenje pogodnosti), sopstvene akcije koje zaposleni stekne od poslodavca, odnosno povezanog lica, kolektivna rekreacija zaposlenih, olakšice po osnovu oporezivanja zarade (naknada troškova prevoza, solidarna pomoć, novčana pomoć za lečenje zaposlenog, jubilarna nagrada), olakšice za zapošljavanje novih lica (novozaposleni, novonastanjeni, kvalifikovani zaposleni, osnivači društva u inovacionim delatnostima), utvrđivanje poreske osnovice i osnovice doprinosa, način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa.
 • Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana: predstavljanje zakonskih rešenja čija je primena od 1. januara 2021. godine (povećanje neoporezivog iznosa zarade, produženje primene olakšica za zapošljavanje, oporezivanje zarade lica upućenih na rad u Republiku Srbiju, poreski tretman prihoda od ulaganja u investicione fondove i od prenosa digitalne imovine)
2. MODUL: Online radionica – Prihod od nepokretnosti, drugi prihod, godišnji porez na dohodak građana, utvrđivanje i naplata poreza, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 29.01.2021. od 10:00 do 14:00h

Prihod od nepokretnosti

Drugi prihod:

 • porezi i doprinosi po osnovu ugovorene naknade
 • naknada troškova licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Godišnji porez na dohodak građana

Utvrđivanje i naplata poreza

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:

 • obveznici doprinosa,
 • osnovice doprinosa,
 • stope doprinosa,
 • način obračunavanja i plaćanja doprinosa
EMAIL SEMINAR – „English for Accounting and Finance“ (e–mail seminar dobijate na Vašu mejl adresu)

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat „Stručnjak za utvrđivanje i obračun poreza na dohodak građana“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju
 • Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na uređaj.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u dve celodnevne radionice i e-mail seminar.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018