Finansije i porezi

Intenzivne obuke

Stručnjak za obračun zarada

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

PAYROLL SPECIALIST

Stručnjak za obračun zarada

3 interaktivne online radionice +

2 radna materijala: smernice za lakšu primenu Zakona o radu i ovladavanje finansijsko-računovodstvenim terminima na engleskom

AKO:

Želite da savladate sve aktuelne obračune zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa sa stanovišta Zakona o radu kao i sa stanovišta primene poreskih propisa a kroz primere poreskih aspekata, procedura, obračuna i knjiženja,

Onda Vas pozivamo da učestvujete u našem trodnevnom online programu intezivne obuke „Stručnjak za obračun zarada“ u 5 modula.

1. Modul: Radionica za obračun zarada  19.11.2020. od 10:00 do 13:00

 

 1. Zakonska regulativa
 2. Pojam zarade i struktura elemenata zarade
 3. Dokumentovana regulativa zarade
 4. Veza HR odeljenja, odeljenja računovodstva i obračuna zarada
 5. Pripremne aktivnosti potrebne za proces obračuna zarade


 6. Obračun zarada zaposlenih:
  • Obračun ukupnih poreza i doprinosa (na teret poslodavca i na teret zaposlenog)
  • Uvećana zarada (za prekovremeni rad, za rad na dan praznika, za noćni rad, za minuli rad)
  • Ostale isplate sa karakterom zarade
  • Obračun po osnovu kredita i administrativnih zabrana
  • Primer isplatnog listića sa svim zakonskim elementima
  • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave
  • Računovodstveni tretman zarade
  • Doprinos zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca
  • Dobijene hartije od vrednosti i poreski tretman
  • Zarada po osnovu obavljanja poslova van prostorija poslodavca
  • Primanja direktora privrednog društva
  • Obračun doprinosa, bez isplate zarade i rokovi za isplatu zarade

 

2. Modul: Radionica za obračun naknada za zaposlene 24.11.2020. od 10:00 do 13:00

 

 1. Naknada zarada zaposlenih
  • Pravo na godišnji odmor i isplata naknade zarade
  • Naknada zarada za vreme plaćenog odsustva, po zahtevu zaposlenog
  • Bolovanja
  • Zarada za vreme porodiljskog odsustva
  • Član 116. Zakona o radu, tzv. prinudni godišnji odmor
  • Član 117. Zakona o radu
  • Ostali vidovi naknade zarada (odsustvo s rada zbog davanja krvi, za vreme vojne vežbe)
 2. Prihodi po osnovu prekida radnog odnosa i otkaza ugovora o radu (otpremnina i naknada za neiskorišćeni godišnji odmor)
 3. Refundacija od nacionalne službe za zapošljavanje
 4. Najnovije poreske olakšice za zapošljavanje kvalifikovane radne snage u primeni od 1. januara 2020. godine

 

3. Modul: Radionica za obračun primanja po osnovu naknade troškova 26.11.2020. od 10:00 do 13:00

 

 1. Naknada troškova:
  • Naknada troškova prevoza na posao
  • Službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
  • Naknada putnih torškova licima koji nisu zaposleni kod poslodavca
  • Korišćenje sopstvenog vozila za poslovne svrhe
  • Naknada troškova ishrane i smeštaja na terenu
 2. Druga primanja po Zakonu o radu:
  • Otpremnina prilikom odlaska u penziju
  • Jubilarne nagrade
  • Solidarna pomoć i druga primanja
  • Stručno usavršavanje zaposlenih
  • Stipendije i krediti studentima i učenicima
 3. Poslovi van radnog odnosa
  • Privremeni i povremeni poslovi
  • Angažovanje lica preko omladinske zadruge
  • Ugovor o delu
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Dopunski rad
  • Autorski ugovor
  • Voloterski rad
  • Primanja članova upravnog i nadzornog odbora
 4. Drugi prihodi
  • Računovodstveno evidentiranje učešća u dobiti i bonusa
  • Oporezivanje pokretne i nepokretne imovine
  • Isplata zajma zaposlenima

4. Modul: Priručnik Izmene i dopune Zakona o radu

 

 • Priručnik u štampanoj i online verziji i portal sa više od 170 gotovih modela dokumenata iz oblasti radnog prava (štampanu verziju Vam šaljemo poštom)
 • Više informacija o priručniku potražite OVDE

 

5. Modul: ,,English for accounting and finance’’

(email seminar će biti poslat na Vašu email adresu u PDF formatu)

General Terms, Words and Phrases for Working with Figures;  Graphs & Charts; Numbers;Tax Vocabulary; Invoices;  Billing and Account Management;  Balance Sheets;  Management (or Managerial)  Accounting;

Annual or End of Year Reports,  Banking at a Glance;  Payment Reminders,  English Idioms (for Work);  Business Correspondence.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa radionica, Priručnik sa portalom Izmene i dopune Zakona o radu i EMAIL seminar: English for accounting and finance.

Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 7 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018