Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Stručnjak za finansijski kontroling

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

 

LETNJA TRODNEVNA OBUKA

Specijalista za finansijski kontroling

*Interaktivne radionice, studijski materijali, razmena iskustava sa  kolegama, dodatne konsultacije sa predavačima, setifikat o uspešnosti, tri dana boravka u hotelu sa 5 zvezdica uz korišćenje svih dodatnih sadržaja, dodatni izlet i druge pogodnosti

 

15, 16. i 17. jul 2021.  Hotel IZVOR***** Aranđelovac

 

Globalno okruženje zahteva fleksibilnost i kontroling dobija važno mesto kao partner menadžmenta kompanije.

Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.

 

Osnovni cilj našeg programa jeste da omogući polaznicima da:

 • Steknu uvid u najvažnije metode i alate finansijskog kontrolinga, kao i razumevanje finansijskih izveštaja;
 • Kreiraju finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet;
 • Sprovode analizu operativnog sistema kompanije i postignu optimum likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti.

 

TEME OBUKE:
1. MODUL: Kontroling za uspešno upravljanje i finansijska analiza 15.07.2021.
 • Proces kontrolinga: planiranje i nadzor
 • Uloga kontrolinga
 • Bilans uspeha, bilans stanja i novčani tok
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Breakeven point
 • Cena koštanja
 • KPI – ključni indikatori
 • Likvidnost, solventnost, profitabilnost
2. MODUL: Poslovno planiranje i prezentacija 16.07.2021.
 • Strateški plan, poslovni plan i njihova integracija
 • Primena strateških instrumenata (SWOT, BCG, Benchmarking, PEST&PESTEL)
 • Okupljanje menadžmenta i kolega oko izrade poslovnog plana
 • Mesta troška i profitni centri
 • Tehnike vizuelnog predstavljanja podataka
 • Priprema prezentacije i siguran nastup

STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje  funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

Zbirka + CD + online verzija:

Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

STUDIJSKI MATERIJAL – Poslovni Excel (e-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu )

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija
 • Automatsko i uslovno formatiranje tabele; Naglašavanje izgleda ćelija tabela na osnovu njihovog sadržaja i definisanih uslova
 • Kopiranje tabele korišćenjem specifičnih atributa kopiranih podataka
 • Standardno i napredno filtriranje podataka
 • Kreiranje Pivot tabele i podešavanje prikaza podataka
 • Grafikoni – izrada i vrste
 • Manipulacija podacima u grafikonu – transformacija grafikona iz jednog oblika u drugi, opcija Switch row/column, dodavanje legende i naslova i premeštanje grafikona
 • Trend u postojećim podacima – utvrđivanje trendova i njihov prikaz pomoću linije trenda
 • Prikaz tabele i odgovarajućeg grafikona u jednom prozoru na dva sheet-a
 • Povezivanje Excela sa drugim programima iz Office paketa

Način sprovođenja radionica:

 • Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate e-mail seminar „Poslovni excel“ i „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa radionica, „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“ i e-mail seminar „Poslovni Excel“.

Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018