fbpx

Finansije i porezi

Seminar

Sprečavanje pranja novca – usklađivanje internih akata, procena rizika i statistike prema ZSPNFT

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Da li ste uskladili interne akte sa novim zakonskim rešenjima?

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Vas obavezuje na:

 • Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonskim smernicama, ali i  procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou
 • Uvođenje novih lica u krug obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 • Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
 • Usklađivanje internih akata sa novim rešenjima iz Zakona

 

Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem.

Na seminaru ćete dobiti:

 • Informacije o novinama u obavezama i rešenjima iz Zakona o izmenama i dopunama ZSPNFT
 • Jasne smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke
 • Informacije o izmenama u vezi sa analizom rizika
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
 • Sertifikat o pohađanju obuke

TEMA ONLINE SEMINARA:

 • Izmena postojećih i uvođenje novih pojmova
 • Lista obveznika, proširenje i izmene
 • Radnje i mere koje obveznici preduzimaju – izmene
 • Proširenje obaveza u analizi rizika
 • Smernice za izradu procene rizika na svim nivoima
 • Izrada evidencija prema ZSPNFT
 • Statistike prema smernicama (malo slovo?) za statističko izveštavanje
 • Licence za ovlašćeno lice i zamenika
 • Izmene u delu nadzora, ažurirani upitnici i dr.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena online seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik ,,Obaveze i odgovornosti direcktora’’)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Zbirke se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018