Finansije i porezi

Seminar

Sprečavanje pranja novca – sumnjive aktivnosti i transakcije, prepoznavanje i procena rizika

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Za neispunjavanje obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, propisane su nove kaznene odredbe, kao i novčane kazne u iznosima do 500.000 dinara za prekršaj i do 3.000.000 dinara za privredni prestup.

 

Obveznici ovog zakona dužni su da do 25.12.2018. godine primene radnje i mere i izrade analizu rizika u skladu sa smernicama koje donose organi nadležni za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona u odnosu i na one stranke sa kojima je poslovna saradnja uspostavljena pre stupanja na snagu ovog zakona, stoga je pravilno tumačenje i primena predviđenih odredbi i smernica od krucijalne važnosti.

Kako se vrši i izrađuje analiza rizika od pranja novca? Šta je neophodno da preduzmete u svojoj kompaniji? Znate li koji su specifični indikatori karakteristični za Vašu oblast poslovanja – kako da ih najlakše prepoznate i koji su Vaši dalji koraci? Kako postupiti u slučaju sumnjivih transakcija?

 

 • Na našem seminaru polaznicima će biti predstavljene aktivnosti koje mogu biti od značaja za pravovremeno prepoznavanje sumnje na pranje novca, biće prezentovani tipološki slučajevi, iskustva iz domaće i prakse drugih razvijenih zemalja.
 • Kako bi se adekvatno prepoznale sumnjive aktivnosti potrebno je na pravi način uraditi procenu i analizu rizika sa više aspekata, a kako i na koji najbolji način to uraditi biće prikazano kroz interaktivni odnos na samom seminaru.

 

TEME SEMINARA:

 • Subjekti u borbi protiv pranja novca i njihova uloga prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Način primene obaveza predviđenih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Poznavanje i praćenje stranke
 • Obaveza izrade akata o analizi rizika
 • Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma
 • Način dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca
 • Ključna pitanja u analizi sumnjivih transakcija
 • Tipološki slučajevi – kako ih koristiti u analizi, praćenje javnih informacija i analiza
 • Studije slučaja i primeri iz prakse

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Obveznicima prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma, bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ali i onima koji žele da u ovoj oblasti unaprede svoja znanja.

Zira Hotel

Ruzveltova 35, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018