Finansije i porezi

Seminar

Sprečavanje pranja novca – Prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.08.2019, 10-14h
Mesto održavanja: Envoy Conference centar, Gospodar Jevremova 47, 11000 Beograd
Predavač:
Količina:
Vlada Srbije je u maju 2019. godine usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma!

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Vas obavezuje na:

 • Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa najnovijim zakonskim smernicama
 • Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

S obzirom na to da je neophodno redovno ažuriranje analize rizika kao i stalno stručno osposobljavanje zaposlenih, organizujemo praktičnu interaktivnu obuku na kojoj ćete dobiti sertifikat o pohađanju obuke  a od eminentnog stručnjaka za datu oblast saznati:

 • Kako se vrši i izrađuje analiza rizika od pranja novca
 • Šta je neophodno da preduzmete u svojoj kompaniji
 • Koji su specifični indikatori karakteristični za Vašu oblast poslovanja – kako da ih najlakše prepoznate i koji su Vaši dalji koraci
 • Kako postupiti u slučaju sumnjivih transakcija

 

Na seminaru ćete dobiti:

 • Jasne i precizne smernice kako postupati u konkretnim slučajevima radi usmeravanja pažnje na ključne rizike
 • Pojašnjenja o tome koji su to specifični indikatori ključni za Vašu oblast poslovanja
 • Informacije o načinu postupanja po prijavama sumnjivih aktivnosti, a potom i upoznavanje sa procedurama prilikom razmene podataka sa državnim organima
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
 • Sertifikat o pohađanju obuke

 

TEME SEMINARA:

 • Subjekti u borbi protiv pranja novca i njihova uloga prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

 • Način primene obaveza predviđenih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

 • Poznavanje i praćenje stranke

 

 • Obaveza izrade akata o analizi rizika

 

 • Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma

 

 • Način dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca

 

 • Ključna pitanja u analizi sumnjivih transakcija

 

 • Tipološki slučajevi – kako ih koristiti u analizi, praćenje javnih informacija i analiza

 

 • Studije slučaja i primeri iz prakse

 

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Obveznicima prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018