Finansije i porezi

Seminar

Sprečavanje pranja novca – Prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Šta donosi Zakon o izmenama i dopunama ZSPNFT koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine?

( Službeni glasnik RS, broj 91/19 )

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je stupio na snagu 1. Januara 2020. godine Vas obavezuje na:

 • Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonskim smernicama, ali i  procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou
 • Uvođenje novih lica u krug obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 • Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
 • Usklađivanje unutrašnjih akata sa novim rešenjima iz zakona najkasnije do 1. maja 2020. godine

 

Na seminaru ćete dobiti:

 

 • Informacije o novinama u obavezama i rešenjima iz Zakona o izmenama i dopunama ZSPNFT
 • Jasne smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke
 • Informacije o izmenama u vezi sa analizom rizika
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
 • Sertifikat o pohađanju obuke

 

TEME SEMINARA:

 

 • Izmena postojećih i uvođenje novih pojmova 
 • Lista obveznika, proširenje i izmene
 • Radnje i mere koje obveznici preduzimaju – izmene
 • Proširenje obaveza u analizi rizika
 • Preciziranje obaveza kod prenosa novčanih sredstava
 • Izmene kod utvrđivanja stvarnog vlasnika
 • Provera identiteta stranke – novi načini
 • Licence za ovlašćeno lice i zamenika
 • Izmene u delu nadzora i dr.

 

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Obveznicima prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018