Finansije i porezi

Seminar

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Datum: 26.05.2022, od 10:00 od 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Početak primene Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (Sporazum sa EAEU) od 10. jula 2021. godine, doneo je određene promene u delu koji se odnosi napreferencijalni režim i primenu određenih povlastica koje se odnose na sniženja stope carine ili izuzimanja od plaćanja carine i drugih dažbina.

 

Njihova pravilna primena predstavlja izazov, jer donosi određene benefite za sve učesnike u spoljnotrgovinskom poslovanju koji su orijentisani ka tržištu Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, Jermenije i Kirgistana. Ovo posebno uzimajući u obzir aktuelna dešavanja na svetskom tržištu zbog sukoba u Ukrajini.

.

1.Tema – predavač Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku, Ministarstvo finansija

  • Primena preferencijalnih stopa carine i ostalih dažbina u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije
  • U okviru ove teme će biti reči o novinama koje je doneo ovaj sporazum  u delu koji se odnosi na preferecijalne stope carine (i kvote), posebne dažbine i sezonske carinske stope prilikom uvoza iz Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, Jermenije i Kirgistana u Republiku Srbiju, kao i prilikom izvoza iz Republike Srbije u EAEU.
  • Takođe će biti reči o novinama koje propisuje Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022 radi transparentne primene Sporazuma sa EUAU i drugih sporazuma, a u skladu sa izmenama HS konvencije i Kombinovane nomenklature EU za 2022. godinu.
  • Posebna pažnja će biti posvećena aktuelnim merama Vlade Republike Srbije (privremena zabrana izvoza i podsticaji prilikom uvoza određene robe) i ograničenjima koje je donela EU u trgovini sa Ruskom Federacijom i Belorusijom.

2.Tema – Tatjana Stanić,viši savetnik u Sektoru za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija

  • Pravila o poreklu robe za primenu budućeg jedinstvenog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije i ostale aktuelnosti u pogledu primene preferencijalnih pravila o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini
  • U prvom delu biće predstavljena pravila o poreklu u Sporazumu o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgizija), kao i mogućnosti za primenu dijagonalne kumulacije
  • U drugom delu biće ukratko predstavljeno trenutno stanje u pogledu primene Sporazuma između Srbije i UK, kao i status izmene bilateralnih protokola o poreklu u SST koje je Srbija zaključila sa EU, CEFTA, EFTA i Turskom u cilju implementacije “prelaznih” pravila o poreklu zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Cena seminara sa „Vodičem za spoljnu trgovinu”: 27.210,00 RSD + PDV

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, posluženje, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018