Finansije i porezi

Seminar

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Dugo očekivani početak primene Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane  (Sporazum sa EAEU) koji je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi i čiji je postupak ratifikacije tek nedavno završen, doneće određene promene u delu koji se odnosi na preferencijalni režim i primenu određenih povlastica koje se odnose na sniženja stope carine ili izuzimanja od plaćanja carine i drugih dažbina.  

Njihova pravilna primena predstavljaće izazov jer donosi određene benefite za sve učesnike u spoljnotrgovinskom poslovanju koji su orijentisani ka tržištu Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, Jermenije i Kirgistana

SEMINAR JE NAMENJEN:

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalnim i izvršnim menadžerima, rukovodiocima sektora finansija, knjigovođama, savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa ovom temom.

1.Tema – predavač Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku, Ministarstvo finansijaPrimena preferencijalnih stopa carine i ostalih dažbina u skladu sa novim Sporazumom o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije

  • U okviru ove teme će biti reči o novinama koje donosi ovaj sporazum  u delu koji se odnosi na preferecijalne stope carine (i kvote), posebne dažbine i sezonske carinske stope prilikom uvoza iz Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, Jermenije i Kirgistana u Republiku Srbiju, kao i prilikom izvoza iz Republike Srbije u EAEU.
  • Takođe će biti reči o novinama koje propisuje Uredba o isklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021 radi transparentne primene izmena koje donosi Sporazum sa EUAU, kao I potrebnim izmenama ostalih propisa

2.Tema – Tatjana Stanić, viši savetnik u Sektoru za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansijaPravila o poreklu robe za primenu budućeg jedinstvenog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije i ostale aktuelnosti u pogledu primene preferencijalnih pravila o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini

  • U prvom delu biće predstavljena nova pravila o poreklu u Sporazumu o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Srbije (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgizija) uz uporedni pregled važećih i novih pravila, kao i mogućnosti za primenu dijagonalne kumulacije
  • U drugom delu biće ukratko predstavljeno trenutno stanje u pogledu primene novog sporazuma između Srbije i UK, kao i status izmene bilateralnih protokola o poreklu u SST koje je Srbija zaključila sa EU, CEFTA, EFTA i Turskom u cilju implementacije “prelaznih” pravila o poreklu zasnovanih na odredbama revidirane PEM Konvencije

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Cena seminara sa „Vodičem za spoljnu trgovinu”: 27.210,00 RSD + PDV

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, posluženje, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018