fbpx

Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Specijalista za kredit menadžment u naplati potraživanja

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 27.04, 28.04. i 29.04.2021. 10:00-13:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:
Tri praktične online radionice
+
Jedan dodatni materijal: e-mail seminari: „Poslovni excel“

Obuku organizujemo za vlasnike i direktore kompanija, menadžere, finansijske menadžere, konsultante i direktore prodaje, zaposlene u računovodstvu i finansijama, vođe projekata i druga zainteresovanim licima.…

 

AKO:

Želite da kreirate jasnu kreditnu politiku prema svojim kupcima, a niste sigurni na koji način da dobijete izveštaje o bonitetu kupca i formirate njihove kredit limite

Planirate da sistemski unesete i pratite da li su ispunjeni svi uslovi za isporuku robe i usluga, a takođe planirate da napravite i stimulativni sistem nagrađivanja kupaca koji imaju dobru istoriju plaćanja

Niste sigurni na koji način da pregovarate sa kupcem ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju obaveza ili nije vam jasan način kako da aktivirate sredstva obezbeđenja plaćanja kako biste naplatili osigurana potraživanja

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u trodnevnom online programu obuke koji organizujemo u saradnji sa stručnjakom koji ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačem i predloge rešenja za Vaše izazove u ovoj oblastii;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa naplatom potraživanja;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Specijalistu za kredit menadžment u naplati potraživanja na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;

 

1. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – Kreditna politika prema kupcima, izveštavanje, praćenje, limiti 27.04.2021. od 10:00 do 13:00 h

 • Kreiranje jasne kreditne politike prema kupcima
 • Dobijanje izveštaja o bonitetu kupca
 • Formiranje kredit limita kupaca
 • Formiranje stimulativnih paket nagrađivanja kupaca
 • Sistemsko unošenjei praćenje da li su ispunjeni svi uslovi za isporuku robe i usluga
 • Praćenje na dnevnom nivoukredit limita, dospelih potraživanja i kašnjenja u plaćanju kupaca
 • Ugovaranje polise osiguranja potraživanja – važni elementi

2. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – Provera finansijskih izveštaja, dokumentacija i pregovaranje 28.04.2021. od 10:00 do 13:00 h

 • Uspostavljanje poslovne saradnje sa kupcima – provera finasijskih izveštaja
 • Pribavljanje dokumentacije neophodne za početak saradnje
 • Postavljanje “tvrdih i nepomerljivih” granica i pravila poslovanja
 • Jasno komuniciranje o uslovima poslovanja i kreditnoj politici kompanije
 • Uspostavljanje asertivne komunikacije
 • Uspostavljanje dinamike pozivanja i dnevnog, nedeljnog i mesečnog praćenja kupaca
 • Tehnike otvaranja razgovora
 • Tehnike pregovaranja
 • Tehnike zatvaranja razgovora i dobijanja obavezujućeg obećanja o budućim plaćanjima

3. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – Instrumenti obezbeđenja i naplata osiguranih potraživanja 29.04.2021. od 10:00 do 13:00 h

 • Postupanje u slučaju kašnjenja u plaćanju
 • Kako i kada  zaustavitiisporuke robe ili usluga
 • Kreiranje sistema opomena
 • Bankarska garancija kao instrument obezbedjenja
 • Blanko menica kao instrument obezbedjenja
 • Prijava potraživanja u stečajnu masu
 • Naplataosiguranih potraživanja
 • Postupanje nakon naknade štete od osiguravajuće kuće

4. DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR – „Poslovni excel“ (e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

 

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Specijalista za kredit menadžment u naplati potraživanja na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne online interaktivne radionice i e-mail seminar.

Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018