Finansije i porezi

Seminar

Redovna i prinudna naplata poreza

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Redovna i prinudna naplata poreza

Na vreme identifikujte poreske rizike i sprečite dodatne finansijske gubitke!

Poreska uprava Srbije, po opomenama i rešenjima o prinudnoj naplati, naplatila je u prošloj godini 45,5 milijardi dinara po osnovu redovne i prinudne naplate poreskog duga kod svih poreskih dužnika. Ovo je najosetljivija oblast za svakog poreskog dužnika i često se javljaju problemi i nedoumice u praksi, oko visine samog poreskog duga, postupanja inspektora, sredstvima obezbeđenja i mnoga druga. Sve dileme koje imate možete razrešiti na našem seminaru, a odgovore i savete ćete dobiti od strane poreskog stručnjaka iz Ministarstva finansija.
Pitanja koja ćemo obraditi na seminaru grupisaćemo u 2 celine:

 • Opšte o naplati i redovna naplata poreza:
  • kada poreska obaveza dospeva na naplatu i koje su privremene mere obezbeđenja?
  • kakav je redosled namirenja i koji se dan uzima kao dan plaćanja poreza?
  • kako se vrše kompenzacija i konverzija u postupcima redovne naplate poreza?
  • koji je iznos kamata u slučaju odlaganja poreske obaveze?
 • Prinudna naplata poreza:
  • kada stiže opomena u slučaju prinudne naplate poreza i kako se dostavlja?
  • kojom se radnjom vrši početak postupka prinudne naplate i kakve su pravne posledice?
  • kada se vrši prekid, a kada obustava toka postupka?
  • koja je visina troškova i kakav je način postupanja od strane inspektora?
  • Kada se daje zaloga i kako se vrši unovčavanje kao sredstvo prinudne naplate?
  • kada se vrši prinudna naplata na pokretnim stvarima, a kada na nepokretnostima?
  • koje su sekundarne poreske obaveze?

 

Ovaj seminar vam omogućava:

 • Pojašnjenja u vezi sa postupkom prinudne i redovne naplate
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa Vašim obavezama kao poreskih dužnika
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Šefovima i zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, pravnoj i obračunskoj službi, direktorima, vlasnicima preduzeća, preduzetnicima, menadžerima i svim ostalim zainteresovanim licima.

Teme seminara

 • dospelost poreske obaveze
 • privremena mera obezbeđenja
 • dan plaćanja poreza
 • redosled namirenja
 • oblici redovne naplate poreza: kompenzacija i konverzija
 • odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • kamata
 • prinudna naplata poreza: opomena
 • opšte o prinudnoj naplati
 • početak postupka prinudne naplate
 • pravne posledice
 • prekid i obustava
 • načela
 • troškovi
 • zaloga
 • unovčavanje
 • prinudna naplata na pokretnim stvarima
 • prinudna naplata na nepokretnostima
 • sekundarna poreska obaveza
Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018