Finansije i porezi

Intenzivne obuke

Radionica za primenu novog Pravilnika o PDV

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 29.06, 01.07. i 02.07.2021. 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd
Količina:

✔ Od 1. jula počinje primena novog objedinjenog Pravilniika o PDV

✔ Sadržina novog Pravilnika o PDV obuhvatiće materiju koju trenutno uređuje 27 zasebnih PDV Pravilnika

✔ Trenutno važeći PDV pravilnici će se i dalje primenjivati na promet dobara i usluga za koji je avans plaćen zaključno sa 30.06.2021. god.

Pozivamo Vas da učestvujete u jedinstvenom trodnevnom programu obuke.

Kroz PDV novine provešće Vas Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za PDV u Ministrstvu finansija, a kroz brojne praktične primere konsultanti iz revizorske kuće BDO: Dragana Simić i Nenad Ivanović.

Pomoći će Vam, kako biste:

Razrešili dileme koje su uvek prisutne u oblasti PDV-a, s tim što su sada još izraženije jer novi, objedinjujući pravilnik sadrži niz novina koje se odnose na:

 • oblast građevinarstva,
 • poresku osnovicu,
 • promet dobara i usluga,
 • poreska oslobođenja,
 • poreska izuzimanja
 • usluge prevoza,
 • sporedni promet,
 • PDV evidenciju,
 • vrednosne vaučere
 • i brojna druga pitanja…

 

***SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE:
Konkretni odgovori na opšta i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke
Konsultacije sa predavačima na radioncama
Sertifikat o pohađanju RADIONICE ZA PRIMENU NOVOG PRAVILNIKA O PDV na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media sa navedenim temama u okviru programa obuke
Upoznavanje kolega iz struke, diskusije, primeri dobre prakse i razmena iskustava
Polaznici ove obuke će kroz pet modula na sistematičan način saznati sve novine koje donosi Pravilnik, i biti osposobljeni da pravilno tretiraju, prate i evidentiraju PDV, a usvojena znanja će uspešno primenjivati u svakodnevnom poslovanju.
NAPOMENA: program radionica se usklađuje i sa pitanjima polaznika sakupljenim pre početka obuke, ali i tokom obuke
1
PRAKTIČNA RADIONICA – Novine u građevinarstvu, promet dobara i usluga, poreska osnovica, PDV punomoćnik itd.

Predavači: Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za PDV Ministarstva finansija
Dragana Simić, poreski menadžer u BDO
Nenad Ivanović, viši poreski konsultant u BDO

29.06.2021. od 10h do 14h

 • lizing/zakup zemljišta
 • promet dobara i usluga bez naknade
 • poreska izuzimanja (prenos dela imovine, zamena u garantnom roku, poslovni uzorci i reklamni materijal)
 • promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • poreska osnovica i izmena poreske osnovice
 • izdavanje računa
 • PDV punomoćnik (strano lice u sistemu PDV, obaveza izdavanja računa i vođenja PDV evidencija, pravo na odbitak ulaznog PDV po osnovu računa izdatog od strane PDV punomoćnika)
 • usluge u vezi sa nepokretnostima (preciziranje pravila vezanih za određivanje mesta prometa)
2
PRAKTIČNA RADIONICA – Praktični primeri u građevinarstvu, ispravka greške u računu itd.

Predavači: Dragana Simić, poreski menadžer u BDO
Nenad Ivanović, viši poreski konsultant u BDO

01.07.2021. od 10h do 14h

 • PDV u građevinarstvu kroz praktične primere (promena poreskog dužnika, izdavanje avansnih i konačnih računa)
 • Poreska osnovica (uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV)
 • Ispravka greške u računu (uticaj na izmenu PDV prijave)
 • Pitanja i odgovori
3
PRAKTIČNA RADIONICA – Usluge prevoza, sporedni promet, PDV evidencija, vrednosni vaučeri itd.

Predavači: Dragana Simić, poreski menadžer u BDO
Nenad Ivanović, viši poreski konsultant u BDO

02.07.2021. od 10h do 14h

 • Usluge prevoza (mesto prometa i poresko oslobođenje sa pravom na odbitak)
 • Sporedni promet (pravila i izuzeci)
 • Vrednosni vaučeri (jednonamenski i višenamenski vaučeri)
 • PDV evidencija
 • Pitanja i odgovori
4
DODATNI MATERIJAL – E- mail “Inspekcijski nadzor i kontrolne liste Poreske uprave”

E-mail seminar ćete dobiti na Vašu e-mail adresu

 • Inspekcijski nadzor u poreskim oblastima u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru sa primerima kontrolnih listi i načinom njihovog popunjavanja;
 • Jedinstvena analiza kontrolnih listi kroz Excel tabele u okviru kojih se davanjem odgovora na pitanja može precizno izračunati nivo rizika poslovanja u kome se nalazi Vaša firma;
 • Istovremeno se mogu predvideti potencijalni dalji postupci poreskih organa u slučaju inspekcijskog nadzora;
5
DODATNI MATERIJAL – E- mail „English for Accounting and Finance“

E-mail seminar ćete dobiti na Vašu e-mail adresu

 • General Terms, Words and Phrases for Working with Figures; Graphs & Charts; Numbers;
 • Tax Vocabulary; Invoices; Billing and Account Management; Balance Sheets; Management (or Managerial) Accounting;
 • Annual or End of Year Reports, Banking at a Glance; Payment Reminders, English Idioms (for Work); Business Correspondence.
Obuku organizujemo za privrednike, poreske savetnike, finansijske konsultante, rukovodioce sektora finansija, računovođe, knjigovođe i sve koji žele da se upoznaju sa poreskim novinama

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika. Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, materijal sa radionica i Vodič za spoljnu trgovinu. Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 Beograd


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018