Finansije i porezi

Seminar

Racio analiza finansijskih izveštaja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 22.07.2020, 10:00-14:00h
Mesto održavanja: Online uživo
Predavač:
Količina:

Kako da na vreme prepoznate neželjene tendencije u svom poslovanju?

 

Kako da kvalitetnije utičete na rezultat u bilansu uspeha, kao i na uvećanje neto profita uz iste prihode?

Kako finansirati poslovanje? Koji iznosi za finansiranje su zaista potrebni i kako ih pravilno izračunati?

Kako da na vreme prepoznate pokazatelje u finansijskim izveštajima, koji ukazuju da se nešto ne odvija u željenom smeru?

Kako odrediti koji racio brojevi su veoma važni za Vaše poslovanje i na koji način ih možete meriti?

Odgovore na ova i još mnoga pitanja dobićete na našem posebno pripremljenom online seminaru sa predavačem koji poseduje značajno iskustvo u finansijama.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Praktičnu primenu racio analize finansijskih izveštaja prema definisanim ciljevima
 • Razumevanje KPI – Key Performance Indicators, kako za Vašu kompaniju, tako i za Vaše poslovne partnere, komitente
 • Pravovremeno prepoznavanje bilansnih rizika, kao i ispravno tumačenje pozicija bilansa stanja i uspeha
 • Sertifikat o pohađanju online seminara koji izdaje Forum Media
 • Primere dobre prakse i razmenu iskustava

 

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

 

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka online seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Racio brojevi imaju vrednost samo kada su pravilno protumačeni!

Naučite kako da ih tumačite!

TEME SEMINARA:

Bilans stanja – izračunavanje i tumačenje pokazatelja

 • Obračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, leveridža, obrtnog kapitala, obrtnih sredstava
 • Prepoznavanje finansijskog položaja i poređenje po industriji (sektorima)
 • Optimalni odnos sredstava i izvora sredstava (kapital i zaduženost)
 • Najznačajniji racio pokazatelji (likvidnosti, rentabilnosti i zaduženosti)

 

Bilans uspeha – izračunavanje i tumačenje  pokazatelja

 • Obračun koeficijenata ekonomičnosti, neto prinos na prodaju (EBIT i EBITDA), povrat na kapital (ROE), povrat na sredstva (ROA), produktivnosti, prelomne tačke rentabilnosti
 • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)

 

Racio analiza – izračunavanje i tumačenje pokazatelja, kako ispravno računanje može značajno uticati na popravljenje performansi kompanije

 • Racija profitabilnosti;
 • Racija aktivnosti (efikasnosti);
 • Racija likvidnosti;
 • Racija solventnosti i finansijske strukture;

 

KPI – Key performance Indicators – računanje, praćenje, merenje, analiza

 • Navođenje glavnih indikatora po industrijama, granama delatnosti, kompanijama
 • Pojašnjenje načina merenja performansi i određivanje bitnih performansi za konkretan biznis
 • Kontrola troškova i praćenje i merenje ostvarenja

 

Analiza i praćenje working capital-a, merenje i određivanje optimalnog nivoa za svoj segment poslovanja

Tokovi  gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja

Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene seminara!

Cena seminara sa zbirkom: 27.210,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018