Finansije i porezi

Seminar

Pripreme za završni račun kod budžetskih korisnika

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

SVI POLAZNICI SEMINARA DOBIJAJU NA POKLON TORBU ZA LAPTOP

 

Pripreme za završni račun kod budžetskih korisnika

 

Izrada finansijskih izveštaja predstavlja najkompleksniji posao gde svaka greška u knjiženju ili čak i manji propust može dovesti u pitanje ceo minuli rad. Takođe, neophodno je sprovesti određene radnje pre sačinjavanja izveštaja, zatim izvršiti povraćaj neutrošenih sredstava do kraja godine i sprovesti druge proceduralne radnje.

Da biste sve pripremne radnje za završni račun sproveli pravovremeno i bez greške, organizujemo savetovanje sa najvećim stručnjakom u našoj zemlji, dugogodišnjim višim budžetskim inspektorom Hasanom Berberovićem.

Seminar je interaktivan i imate priliku da predavaču postavite sva pitanja u vezi sa budžetskim knjiženjima, povraćajem sredstava, problemima u praksi itd.

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Izbegavanje sistemskih grešaka koje dovode do kazni
 • Pravilnu analizu podataka i utvrđivanje nedostataka u finansijskom izveštaju
 • Tačno knjiženje svih promena
 • Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
 • Odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Svim šefovima u računovodstvu i finansijama kod budžetskih korisnika, zaposlenima u računovodstvu i finansijama kod budžetskih korisnika koji žele da unaprede svoje znanje i drugim zanteresovanim licima i sektorima

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 • Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog izveštaja;

–      Utvrđivanje stanja, imovine i obaveza komisijskim popisom na dan 31.12.2018. godine i analiza strukture,

–      Analiza Pravilnika o popisu,

–      Utvrđeni rezultati popisa prema utvrđenom stanju na dan 31.12.2016. godine i dati primeri knjiženja.

 • Povraćaj neutrošenih sredstava direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije do isteka fiskalne godine na račun – Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21;
 • Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu;
 • Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, klase 100000 sa kontima klase 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama;
 • Obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije;
 • Aktuelni primeri knjiženja.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7a, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika o javnim nabavkama!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018