fbpx

Finansije i porezi

Seminar

Pripreme za izradu završnog računa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Pripreme za izradu završnog računa

 

Organizujemo interaktivni online seminar na kom ćete moći da predavaču – stručnjaku iz jedne od vodećih revizorskih kuća postavite sva pitanja u vezi sa konkretnim problemima u praksi, kako biste pripremne radnje  sproveli pravovremeno i bez greške.

Da biste sve pripremne radnje za završni račun sproveli pravovremeno i bez greške, organizujemo interaktivnu radionicu na kojoj ćete moći da predavaču postavite sva pitanja u vezi sa konkretnim problemima u praksi.

 

 

 

 

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pravilnu analizu podataka i utvrđivanje nedostataka u finansijskom izveštaju
 • Pravilno postupanje u vezi sa popisom
 • Praktične šeme za kontrolu knjiženja
 • Sagledavanje potrebe i obaveze vršenja dugoročnih rezervisanja
 • Najvažnije informacije koje se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje, kada se one sastavljaju
 • Izbegavanje sistemskih grešaka
 • Odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice

 

TEME SEMINARA:

 • Osvrt na najznačajnije izmene Zakona o računovodstvu
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja: priprema i sprovođenje popisa, knjigovodstveno evidentiranje nastalih manjkova/viškova, usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dužnicima i poveriocima
 • Događaji nakon datuma bilansa i uticaj na stavke finansijskog izveštaja; zatvaranje knjiga i modeli knjiženja; priprema prateće dokumentacije za APR;
 • Vrednovanje prihoda i rashoda, knjiženje rezervisanja i procena
 • Napomene i neophodna obelodanjivanja sa osvrtom na primenu MRS/MSFI

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Cena seminara sa zbirkom: 27.210,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore naveden.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018