Finansije i porezi

Seminar

Pravni aspekt ugovora o finansijskim uslugama zaključen putem sredstava komunikacije na daljinu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Pravni aspekt ugovora o finansijskim uslugama zaključen putem sredstava komunikacije na daljinu
-sa posebnim osvrtom na obaveze pružaoca finansijske usluge-

 

Novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga u primeni od 17. septembra
– Nova pravila i kazne kod ugovaranja na daljinu –

 

Početak primene ovog zakona zahteva odgovore na mnoga pitanja: Na koje finansijske usluge se zakon odnosi? Ko je pružalac usluge? Ko je korisnik usluge? Kako se zaključuje i koje su pravne posledice odustanka od ugovora na daljinu? Koje informacije moraju biti dostavljene korisniku? Na koji način se vrši komunikacija sa korisnikom? Koje su sankcije za nepoštovanje zakona?

Odgovore na sva pitanja dobićete na seminaru, od stručnog predavača – advokata sa kojim možete analizirati probleme i rešiti nedoumice koje donosi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Šta je ugovor o pružanju finansijskih usluga na daljinu
 • Na koje subjekte se odnosi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
 • Na koji se način zaključuje ugovor
 • Na koji način se vrši komunikacija sa korisnikom
 • Koja su prava korisnika
 • Koje su obaveze pružaoca finansijskih usluga prilikom ugovaranja
 • Kakva je prekršajna i druga odgovornost pružaoca finansijskih usluga

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Bankama, osiguravajućim društvima, platnim institucijama, lizing kompanijama, investicionim društvima, trgovcima, pravnim ili fizičkim licima koja pružaju finansijske usluge u RS, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dr.

TEME SEMINARA

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 • Pojam, predmet i primena Zakona
 • Pojam ugovora na daljinu sa osvrtom na specifičnosti zaključenja
 • Ugovorne strane kod ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu
 • Sredstva i način komunikacije na daljinu
 • Dostavljanje informacija korisniku u predugovornoj fazi
 • Sadržina informacija o pružaocu usluge, o fin.usluzi, o ugovoru, o načinu rešavanja sporova
 • Odustanak korisnika od ugovora (razlozi, rokovi, izjava o odustanku)
 • Pravne posledice odustanka i troškovi pružaoca finansijske usluge prilikom odustanka korisnika
 • Preuzimanje obaveza u ugovoru koje korisnik nije tražio
 • Raskid ugovora
 • Odricanje korisnika od prava koja mu garantuje zakon
 • Zaključivanje ugovora sa elementom inostranosti
 • Zakonska ovlašćenja NBS, Komisije za hartije od vrednosti i ministarstva u vršenju nadzora nad primenom zakona
 • Razlozi za izricanje novčane kazne od strane NBS
 • Prekršajna odgovornost pružaoca finansijske usluge

 

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018