Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Praktična obuka za primenu novina u Zakonu o poreskom postupku i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, sa posebnim osvrtom na postupak utvrđivanja poreza na dobit

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Pozivamo Vas na dvodnevnu radionicu sa poreskim konsultantom i predavačem iz Ministarstva finansijau vezi sa novinama u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Nakon decembarskih novina u poreskoj regulativi i uvođenja novih pravila, od kojih se neka već u primeni, a neka bi tek trebalo da se primenjuju, javile su se nedoumice čije razrešenje predstavlja i cilj ove dvodnevne radionice. Takođe, na radionicima bavićemo se i postojećim poreskim rešenjima koja izazivaju najveće probleme u praksi. Pitanja koja se nameću su sledeća:

Kako primeniti nova pravila u vezi sa obračunom poreske amortizacije koja će se primenjivati u narednim poreskim periodima? Da li imate nedoumice kod izrade poreskog bilansa za 2018. god? Da li Vam je poznata mogućnost povraćaja više ili pogrešno plaćenog poreza? Kako da odložite plaćanje dugovanog poreza? Na koji način da preknjižite porez?

Kako biste dobili adekvatne odgovore na navedena pitanja, kao i na mnoga druga, organizujemo dvodnevnu radionicu, gde će biti obrađena dva važna zakona: ZPPPA i Zakon o porezu na dobit pravnih lica u konstelaciji sa drugim propisima. Predavači su Poreski konsultant sa bogatim iskustvom u praksi i rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju ispred Ministarstva finansija.

 

Neke od tema koje ćemo obrađivati na obuci su:

 • Postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza, izmenjena poreska prijava i pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanje poreza, sekundarna poreska obaveza, postupanje u postupku kontrole, odnos ZPPPA i drugih zakona, a pre svih  Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku
 • Obrazloženje izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica – priznavanje rashoda reklame i propagande bez (dosadašnjeg) ograničenja, povoljniji poreski tretman prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno kapitalnih dobitaka nastalih po osnovu prodaje prava intelektualne svojine razvijene u Republici, poreski podsticaji za ulaganje u novosnovana privredna društva koja obavljaju inovativnu delatnost
 • Izrada poreskog bilansa za 2018. godine.

 

Izmene Zakona o poreskom postupku u primeni od 1. januara 2019. godine, kao i izmene koje će se primenjivati od 1. marta 2019.

Program obuke je sastavljen od:

2 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.02 i 27.02.2019. u prijatnom ambijentu Envoy Conference centra, Gospodar Jevremova 47, Beograd.

 1. Radionica: Novine u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i postupak utvrđivanja poreza na dobit
 2. Radionica: Novine u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji

2 STUDIJSKA MATERIJALA: Zbirka „Veštine komunikacije u biznisu“ sa pratećim CD-om i E-mail seminar „English for Accounting and Finance“

 

Ova obuka Vam omogućava:

 • Detaljno objašanjenje svih propisa relevantnih za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu, kao i praktična primena istih prilikom izrade poreskog bilansa za 2018. godinu
 • Upoznavanje sa svim izmenama Poreza na dobit pravnih lica i praktična primena tih izmena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica u narednim poreskim periodima
 • Preciziranje i razumevanje primene najnovijih zakonskih odredaba u ZPPPA
 • Razumevanje suštine usvojenih rešenja i uspešna primena zakonskih odredaba u praksi

 

1. RADIONICA: Novine u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji
PREDAVAČ: Marijan Blešić, viši savetnik u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za fiskalni sistem, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju
(25.02.2019. od 10 do 15 h)
 • Opšte odredbe
 • Izmene Zakona o poreskom postupku u primeni od 1. januara 2019. godine, kao i izmene koje će se primenjivati od 1. marta 2019. godine
 • Predmet Zakona o poreskom postupku i odnos sa drugim zakonima
 • Načela poreskog postupka i stranke u poreskom postupku
 • Prava i obaveze poreskih obveznika
 • Identifikacija i registracija poreskih obveznika
 • Poreska obaveza, poreska prijava, utvrđivanje poreza
 • Redovna i prinudna naplata poreza
 • Poreska kontrola i postupak po pravnom leku
 • Kaznene odredbe
STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka „Veštine komunikacije u biznisu“ sa pratećim CD-om
(Zbirku sledećeg sadržaja dobijate na prvoj radionici 25.02.2019.)

2. RADIONICA: Novine u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ipostupak utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

PREDAVAČ: Srđan Jovanović, poreski konsultant – poseduje višegodišnje iskustvo u primeni poreskih propisa i pružanju usluga poreskog savetovanja

(27.02.2019. od 10 do 15 h)

 • Izrada poreskog bilansa za 2018. godinu
 • Detaljno obrazloženje novih pravila obračuna poreske amortizacije koja će se primenjivati u narednim poreskim periodima
 • Obrazloženje svih ostalih izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica – priznavanje rashoda reklame i propagande bez (dosadašnjeg) ograničenja, povoljniji poreski tretman prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno kapitalnih dobitaka nastalih po osnovu prodaje prava intelektualne svojine razvijene u Republici, poreski podsticaji za ulaganje u novosnovana privredna društva koja obavljaju inovativnu delatnost.
STUDIJSKI MATERIJAL – E-mail seminar “English for Accounting and Finance”
(E-mail seminar dobijate na Vašu e-mail adresu 28.02.2019.)

ZAKLJUČAK ORGANIZATORA I KRAJ OBUKE:

27.02.2019. primanje sertifikata – Specijaliste za primenu Zakona o poreskom postupku i Zakona o porezu na dobit pravnih lica na srpskom i engleskom jeziku

PROGRAM JE NAMENJEN:
svim licima koja učestvuju u poreskom postupku i dužni su da primenjuju odredbe Zakona o poreskom postupku, licima koja sastavljuju poreski bilans i primenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravnim licima, kao i drugim poreskim obveznicima radi postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu dveintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate zbirku „Veštine komunikacije u biznisu“ sa pratećim CD-om i E-mail seminar „English for Accounting and Finance“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018