Finansije i porezi

Seminar

Porez na dobit pravnih lica – Pravilnici za poreski kredit i umanjenje poreske osnovice

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.10.2020, 10 - 14.00h
Mesto održavanja: Online
Količina:
Da li znate da rashodi od ulaganja u nov proizvod mogu dvostruko da umanje osnovicu poreza na dobit i da se prihodi ostvareni od prodaje tih proizvoda i usluga mogu izuzeti iz poreske osnovice do 80%?

 

Pravilnicima za poreski kredit i umanjenje poreske osnovice uređeno je koji rashodi se priznaju u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu, koje prihode možete da isključite iz poreske osnovice poreza na dobit kao i na koji način se priznaju ulaganja u kapital privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost.

U saradnji sa stručnjakom u oblasti poreskog savetovanja u vezi sa porezom na dobit, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

 • Koji poslovi se smatraju istraživanjem i razvojem?
 • Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita?
 • Kako umanjiti osnovicu poreza na dobit po osnovu prihoda ostvarenog od autorskog dela, patenta i licence?
 • Kako ostvarujete pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost?
 • Koje evidencije ste dužni da vodite da biste ostvarili umanjenje poreza na dobit?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Sticanje neophodnih znanja za primenu poreskih podsticaja
 • Blagovremeno informisanje na koji način ostvarujete to pravo i kako da ustanovite neophodne evidencije za ostvarivanje prava na umanjenje poreza na dobit
 • Primere iz prakse i interaktivnu diskusiju

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • Sadržaj i način popunjavanja obrazaca UID-1, UID-2 i PK-5
 • Troškovi istraživanja i razvoja
 • Način priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
 • Obavezna dokumentacija uz Poreski bilans u vezi sa priznavanjem troškova istraživanja I razvoja u dvostrukom iznosu
 • Propisane evidencije o iznosima troškova istraživanja i razvoja
 • Kvalifikovani prihod koji se izuzima iz poreske osnovice
 • Kvalifikovani rashod
 • Obrazac OKP
 • Potrebna dokumentacija za izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice
 • Praktični primeri
 • Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Cena radionice sa zbirkom: 27.210,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju radionice

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju
mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Zbirke se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018