Finansije i porezi

Seminar

Porez na dobit pravnih lica – novi pravilnici

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Znate li koje se novine primenjuju prvi put u 2019. godini, a mogu značajno da umanje Vašu obavezu po osnovu poreza na dobit?

 

U julu 2019. usvojeni su novi pravilnici kojima je konkretno uređeno koji rashodi se priznaju u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu, koje prihode možete da isključite iz poreske osnovice poreza na dobit kao i na koji način se priznaju ulaganja u kapital privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost.

 • Imate registrovano autorsko delo ili patent i po tom osnovu ostvarujete prihode?
 • Imate troškove istraživanja i razvoja novih proizvoda, poboljšanja materijala, uređaja, procesa, sistema ili usluga?
 • Ulažete kapital u start-up?

Usvajanjem novih pravilnika uređen je način na koji se ostvaruju umanjenja poreza na dobit po tom osnovu.

U saradnji sa stručnjakom u oblasti poreskog savetovanja u vezi sa porezom na dobit, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

 • Koji poslovi se smatraju istraživanjem i razvojem?
 • Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita?
 • Kako umanjiti osnovicu poreza na dobit po osnovu prihoda ostvarenog od autorskog dela, patenta i licence?
 • Kako ostvarujete pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost?
 • Koje evidencije ste dužni da vodite da biste ostvarili umanjenje poreza na dobit?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Sticanje neophodnih znanja za primenu poreskih podsticaja koji se prvi put uvode na ovaj način u Srbiji
 • Pripremu da na vreme prepoznate da li imate pravo na korišćenje novih poreskih podsticaja, na koji način ostvarujete to pravo i ustanovite neophodne evidencije za ostvarivanje prava na umanjenje poreza na dobit
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustava.

TEME SEMINARA:

 • Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • Sadržaj i način popunjavanja obrazaca UID-1, UID-2 i PK-5
 • Troškovi istraživanja i razvoja
 • Način priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
 • Obavezna dokumentacija uz Poreski bilans u vezi priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
 • Propisane evidencije o iznosima troškova istraživanja i razvoja
 • Kvalifikovani prihod koji se izuzima iz poreske osnovice
 • Kvalifikovani rashod
 • Obrazac OKP
 • Potrebna dokumentacija za izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice
 • Praktični primeri
 • Pitanja i odgovori

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim mogućnostima za umanjenje poreza na dobit.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Kupovinom seminara ostavrujete 10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018