Finansije i porezi

Seminar

Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 

Ukoliko poslujete sa nerezidentima, znate li kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne, i sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja? Takođe, ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mogu sadržati drugačije definicije i podlegati drugačijem tumačenju, posebno kod poreza po odbitku.

Kako bismo Vam pomogli da razrešite nedoumice u ovoj oblasti, organizujemo interaktivan seminar sa rukovodiocem poreskog odeljenja iz poznate konsultantske kuce Deloitte.

 Ovaj seminar Vam omogućava:

– bolje razumevanje odnosa između domaćeg i međunarodnog pravnog okvira koji uređuje oblast poreza po odbitku,
– lakšu identifikaciju spornih i problematičnih pitanja u oblasti međunarodnog oporezivanja,
– upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmene iskustava,
– odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskog konsultanta ugledne revizorske      kuće.

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa porezom na dobit po odbitku.

TEME SEMINARA:

  • Identifikacija potencijalnih oporezivih isplata, kod kojih je potrebno razmotriti primenu odredbi koje uređuje porez po odbitku,
  • Odnos domaćeg i međunarodnog prava u oblasti oporezivanja porezom po odbitku, prioritet primene,
  • Utvrđivanje prirode isplate radi identifikacije primenljivih odredbi i postojanja poreske obaveze,
  • Utvrđivanje rezidentnosti i stvarnog vlasnika prihoda, radi utvrđivanja primenljivog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
  • Potvrde o rezidentnosti, njihova forma i sadržina,
  • Primeri iz prakse i Mišljenja Ministarstva finansija od značaja za oporezivanje porezom po odbitku
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018