Finansije i porezi

Seminar

Poreski postpak – načini prestanka poreskih obaveza

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

PRESTANAK PORESKIH OBAVEZA SHODNO ODREDBAMA  ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 

Pripremili smo za Vas interaktivni seminar sa predavačem iz Ministarstva finansija na temu Poreski postupak i prestanak poreskih obaveza u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji .

Tokom seminara pružićemo odgovore na pitanja koja se tiču postupanja poreskih obveznika u pogledu prestanka poreske obaveze, njihova prava i obaveze, kao i postupanja nadležnih poreskih organa.

Bavićemo se konkretnim načinima prestanka poreske obaveze u pogledu naplate (redovne i prinudne naplate), zastarelosti (kao pravnog instituta usled kojeg dolazi do nemogućnosti nadležnog poreskog organa da utvrdi, odnosno naplati konkrretnu poresku obavezu), otpisa (mogućnosti otpisa poreskih obaveza, propisanim poreskim zakonima) i drugim načinima na koji poreska obaveza prestaje (smrt, uništenje stvari, likvidacija privrednog subjekta).

Ovo su samo neka od osnovnih pitanja na koja ćemo pružiti odgovore u okviru seminara koji se bavi prestankom poreskih obaveza shodno odredbama  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao najznačajnijeg procesnog poreskog zakona.

 

 

Cilj seminara:

Da se ukaže na pojedine odredbe ZPPPA koje propisuju načine prestanka poreske obaveze, prepozna njihova suština i omogući uspešna primena u poslovanju.

Seminar je namenjen, pre svega, zaposlenim u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, računovođama, knjigovođama, ovlašćenim licima za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, licima koja nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, odnosno svim licima pruža neophodna znanja za pravilnu primenu zakonskih rešenja i redovnog izmirivanja svih poreskih obaveza.

TEME SEMINARA:

 • Pravni okvir
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Opšti postulati poreskog postupka
 • Nastanak poreske obaveza
 • Naplata poreske obaveze
 • Redovna naplata poreske obaveze
 • Prinudna naplata poreske obaveze
 • Zastarelost poreske obaveze
 • Otpis poreske obaveze
 • Drugi načini prestanka poreske obaveze

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018