Finansije i porezi

Konferencija

PORESKI IZAZOVI U 2020/2021.

16,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.07.2020, 10:00 do 15.30h
Mesto održavanja: Hotel Moskva, Terazije 20, Beograd
Količina:

Poštovani,

Kompanija Forum Media Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe i jedan od vodećih izdavača poslovnih publikacija i organizator edukativnih programa, poziva Vas na događaj sa otvorenom panel dikusijom:

 

PORESKI IZAZOVI U 2020/2021.

– Pravci razvoja zakonske regulative i njihova primena u praksi –

Svečana sala hotela Moskva, Terazije 20, Beograd

 

Od početka 2020. godine u primeni su izmenjene i dopunjene odredbe: Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o porezu na dobit pravnih lica kao i Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i Zakona o porezima na imovinu. Očekivani efekat ovih izmena i dopuna je smanjenje poreskog opterećenja obveznika povećanjem iznosa neoporezivih prihoda, odnosno uvođenjem novih oblika poreskih podsticaja. Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima doneta za vreme vanrednog stanja takođe predviđa nove poreske rokove, procedure i načine obračuna što takođe utiče na izazove u daljem poslovanju privrednih subjekata.

                              

Da biste u potpunosti sagledali pravce razvoja i uticaja ovih novina na Vaše poslovanje, o aktuelnim poreskim novinama sa normativnog aspekta će govoriti stručnjaci  iz Ministarstva finansija, a sa praktičnog aspekta stručnjaci iz renomiranih revizorskih i konsultantskih kuća.

 

Kao učesnik moći ćete da postavljate pitanja predavačima, slanjem mejla pre ili na samom događaju, a odgovore ćete dobiti tokom panel diskusije. Na osnovu dobijenih odgovora moći ćete adekvatno da se pripreme za primenu zakonske regulative, ispunite svoje obaveze i dobijete preporuke za pravilnu primenu poreskih propisa. Takođe, stičete mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Prijatelji događaja:

 

Pozivamo:

Privrednike, direktore, rukovodioce poreskih, finansijskih i kadrovskih sektora i druge zaposlene u ovim sektorima, poreske savetnike, finansijske konsultante, preduzetnike, kao i sve koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa primenom izmenjenih poreskih propisa u svom poslovanju.

 

Ne propustite jedinstvenu priliku da se informišete o pravcima razvoja zakonske regulative, svojim obavezama i dobroj praksi u oblasti PDV-a i poreza na dohodak građana!

09:15 – 10:00 
Registracija učesnika i piće dobrodošlice
10:00 – 10:15 

Predstavnici kompanije Forum Media

10:15 – 11:00 

TEMA: Porez na dohodak građana – Oporezivanje zarade i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Olakšice po osnovu poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica, Službena putovanja

Svetlana Kuzmanović Živanović, rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija

11:00 – 11:45 

TEMA: Test samostalnosti – aktuelnosti i primena novih pravila za preduzetnike

Milan Trbojević, poreski savetnik i direktor knjigovodstvene agencije ,,Knjiški moljac’’

11:45 – 12:45 
Pauza za ručak
12:45– 13:30 

TEMA: PDV račun i mogućnost njegove ispravke

Irina Stevanović Gavrović

načelnik Odeljenja za PDV u Ministarstvu finansija

13:30 – 14:00

TEMA: PDV punomoćnik u Srbiji – praktična iskustva i dileme

Dragana Simić, poreski menadžer u revizorsko – konsultantskoj kući BDO, sa višegodišnjim iskustvom u primeni poreskih propisa i pružanju usluga poreskog savetovanja, stečeno radom u Poreskoj upravi i BDO

14:00 – 14:15
Pauza
14:15 – 15:15 
Panel diskusija – učesnici: Svetlana Kuzmanović Živanović, Milan Trbojević, Irina Stevanović Gavrović, Dragana Simić, Vesna Magazin (Računovodstvena kuća UNIJA BG)
15:15 – 15:30
Nagradna igra

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene konferencije!

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na događaju sa stručnim programom
  • Mogućnost aktivnog učešća i dobijanja odgovora na Vaša pitanja tokom panel diskusije
  • Materijal sa predavanja
  • Ručak i bezalkoholna pića tokom pauze

 

Napomena:

*hotel Moskva ispunjava sve najviše higijensko-sanitarne standarde shodno preporučenim merama higijene i zaštite Svetske Zdravstvene Organizacije

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih dana pre konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na konferenciji, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018