Finansije i porezi

Seminar

Poreski izazovi u 2020/2021.

16,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

 

Od početka 2020. godine u primeni su izmenjene i dopunjene odredbe: Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o porezu na dobit pravnih lica kao i Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i Zakona o porezima na imovinu. Očekivani efekat ovih izmena i dopuna je smanjenje poreskog opterećenja obveznika povećanjem iznosa neoporezivih prihoda, odnosno uvođenjem novih oblika poreskih podsticaja. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima donete tokom pandemije takođe predviđaju nove poreske rokove, procedure i načine obračuna što takođe utiče na izazove u daljem poslovanju privrednih subjekata.                                                                                                                                                          

Da biste u potpunosti sagledali uticaj ovih novina na Vaše poslovanje, pozivamo Vas na online konfereciju sa stručnjacima za date oblasti iz renomiranih revizorskih i računovodstvenih kuća.

Kao učesnik online konferencije moći ćete da postavljate pitanja predavačima, slanjem mejla pre ili na samoj konferenciji, a odgovore ćete dobiti tokom panel diskusije. Na osnovu dobijenih odgovora  moći ćete adekvatno da se pripremite za primenu zakonske regulative, ispunite svoje obaveze i dobijete preporuke za pravilnu primenu poreskih propisa. Takođe, stičete mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

 

 

Na online konferenciju pozivamo:

privrednike, direktore, rukovodioce poreskih, finansijskih i kadrovskih sektora i druge zaposlene u ovim sektorima, poreske savetnike, finansijske konsultante, preduzetnike, kao i sve koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa primenom izmenjenih poreskih propisa u svom poslovanju.

10:00 – 10:15
Uvodni deo i otvaranje online Konferencije
10:15 –11:15

Porez na dohodak i obračun zarada – aktuelnosti

 

Ljiljana Ristić – Lider u sektoru za računovodstvo i obračun zarada za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Republiku Srpsku u revizorsko-konsultantskoj kući Deloitte

11:15 – 11:30
Pauza
11:30 – 12:15

Test samostalnosti – aktuelnosti i primena novih pravila za preduzetnike

 

Milan Trbojević, poreski savetnik i direktor knjigovodstvene agencije ,,Knjiški moljac’’

12:15 – 12:25
Pauza
12:30 – 13:30

PDV aktuelnosti

 

Predstavnici revizorsko-konsultantske kuće BDO

13:15 – 14:25

Panel diskusija – odgovori na pitanja i nedoumice

 

Učesnici: Predstavnici renomiranih revozorskih i računovodstvenih kuća: Deloitte, BDO, Knjiški moljac

14:25 – 14:30
Zatvaranje online konferencije

Za drugog i svakog narednog učesnika iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta.

Za uplate do 08.09.2020. obezbeđujemo dodatni popust od 3%

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana održavanja online konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih dana pre online konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online konferenciji, može da zmeni neko od kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018