Finansije i porezi

Seminar

Poreski i računovodstveni aspekt proizvodnje

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Kako da kroz praktične primere uvidite razlike koje nastaju u finansijskim izveštajima kada se promeni neki od proizvodnih parametara!

 

Proizvodna preduzeća specifična su po načinu praćenja troškova i iskazivanju promene vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda u Bilansu uspeha. Računovodstveni sistem treba prilogaditi potrebama izveštavanja a u skladu sa računovodstvenim standardima, kako bi ažurno obuhvatili sve nastale poslovne promene a sa ciljem da nam pruži odgovore na pitanja šta se i koliko troši, gde i u vezi sa čim nastaju troškovi.

 

Da bi pružili odgovore na ta pitanja, finansijsko knjigovodstvo i obračun troškova i učinaka (klasa 9) vrše obuhvat troškova, njihovo sortiranje i sistematizovanje po raznim osnovama a nedoumice koje se javljaju su sledeće:

 

 • Da li je pravilno evidentirano povećanje/smanjenje zaiha nedovršene proizvodnje
 • Da li obračun izlaza gotovih proizvoda obračunati po metodi ponderisanog troška ili po FIFO metodi?
 • Da li troškove obračunati po stvarnoj ceni koštanja ili po radnom nalogu? Ili ih obračunati po planskoj ceni pa preko odstupanja svesti na stvarnu cenu?

 

Kroz praktične primere na radionici će saznati:

 

 • Obavezna konta klase 9 preko kojih se prikazuje pogonsko knjigovodstvo
 • Koji su različiti načini obračuna troškova proizvodnje i njihov uticaj na krajnji rezulat
 • Razliku između cene koštanja u skladu sa MRSFI i tržišne cene
 • Na koje pozicije u finansijskom izveštaju možemo da utičemo
 • Kako banke posmatraju određene pozicije finansijskih izveštaja

TEME SEMINARA:

 • Zakonska regulativa
 • Obavezna i pomoćna dokumentacija
 • Klasa 9 – evidencije i knjiženja u vezi sa proizvodnjom i obračun troškova proizvodnje
 • Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
 • Način vrednovanja zaliha i obezvređenje zaliha – uticaj na rezultat i porez na dobit
 • Obračun proizvodnje i obračun odstupanja planske u odnosu na stvarnu cenu koštanja
 • Finansijski izveštaji u proizvodnom privrednom subjektu

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018