Finansije i porezi

Seminar

Poreski aspekti službenih putovanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Poreski aspekti službenih putovanja

Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
– rešavanje studija slučajeva sa poreskim konsultantima –
– interaktivna radionica –

 

U praksi se možete susresti sa brojnim nedoumicama kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu:

 • Šta se sve smatra službenim putovanjem? Kako primeniti aktuelnu zakonsku regulativu?
 • Koji su iznosi neoporezivi, kako se utvrđuju visine dnevnice i obračunavaju troškovi službenog putovanja, naknade za prevoz, smeštaj itd?
 • Da li se službeni put tokom vikenda smatra prekovremenim radom? Kako se dokumentuje službeni put, a kako prekovremeni rad?
 • Da li korišćenje službenog automobila u privatne svrhe ima poreski tretman zarade i utvrđivanje osnovice za obračun? Kakva je mogućnost da zaposleni plaća naknadu poslodavcu za upotrebu automobila i/ili lizing ratu?
 • Kakav je poreski tretman i obračun naknade troškova u vezi sa korišćenjem privatnog automobila u službene svrhe? Koje troškove poslodavac mora da nadoknadi i u kojem iznosu? Kako se refundiraju troškovi za gorivo?
 • Kako se nadoknađuju troškovi službenog putovanja licu koje nije zaposleno kod poslodavca domaćem licu/direktoru/nerezidentu? Postoji li razlika u poreskom tretmanu u zavisnosti da li lice prima naknadu ili ne? Postoji li obaveza obračuna doprinosa?

 

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našoj radionici

Poreski konsultanti će zajedno sa vama rešavati brojne praktične slučajeve

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačima i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima i zaposlenima u finansijskoj, pravnoj, kadrovskoj i HR službi, i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja poreskih aspekata službenih putovanja

TEME SEMINARA

 • Službeno putovanje u zemlji i inostranstvu – definisanje službenog putovanja – šta se sve smatra službenim putovanjem. Aktuelna regulativa, neoporezivi iznosi i utvrđivanje visine dnevnice, obračun troškova službenog putovanja, naknada za prevoz, smeštaj itd.
 • Značaj internih akata poslodavca – obavezni/fakultativni elementi internih akata u vezi sa službenim putovanjima (Pravilnik o radu i/ili posebna odluka poslodavca).
 • Prekovremeni rad i službeni put – Da li se službeni put tokom vikenda smatra prekovremenim radom? Kako se dokumentuje službeni put, a kako prekovremeni rad? Putni nalog – značaj i obavezni elementi.
 • Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe – Da li ovo davanje ima poreski tretman zarade i utvrđivanje osnovice za obračun? Mogućnost da zaposleni plaća naknadu poslodavcu za upotrebu automobila i/ili lizing ratu.
 • Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe – poreski tretman i obračun naknade troškova. Koje troškove poslodavac mora da nadoknadi i u kojem iznosu? Kako se refundiraju troškovi za gorivo?
 • Naknada troškova službenog putovanja licu koje nije zaposleno kod poslodavca domaćem licu/direktoru/nerezidentu – kako se oporezuju ove naknade? Postoji li razlika u poreskom tretmanu u zavisnosti da li lice prima naknadu ili ne? Postoji li obaveza obračuna doprinosa?
 • Aktuelni primeri iz prakse i studije slučaja.
88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Službena putovanja”!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018