Finansije i porezi

Seminar

Poreski aspekti službenih putovanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

– praktična radionica sa modelima obračuna

 

Brojne su nedoumice sa kojima se možete susresti kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu:

 • Na koji način se oporezuju troškovi službenih putovanja (smeštaj, prevoz, ishrana) – neoporezivi iznos, iznos na koji se plaća porez?
 • Koja je razlika između službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, poreske implikacije? Koje troškove pokriva dnevnica za službeni put u inostranstvo, a koje u zemlji?
 • Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada? Da li se nešto smatra radom na terenu ili je putovanje u svakodnevnom opisu posla?
 • Koliko dana najduže može da traje službeni put i šta se dešava ako traje duže od toga?
 • Kakav je obračun službenog putovanja ako se radi o putovanju u više zemalja? Kakav je obračun u slučaju korišćenja sopstvenog ili službenog automobila?
 • Da li troškovi službenog putovanja podležu plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i pod kojim uslovima?
 • Da li direktor angažovan van radnog odnosa i lica koja nisu zaposlena kod isplatioca imaju pravo na neoporezivi iznos troškova službenih putovanja?

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

 

TEME SEMINARA

 • Službeno putovanje u zemlji i inostranstvu – definisanje službenog putovanja – šta se sve smatra službenim putovanjem. Aktuelna regulativa, neoporezivi iznosi i utvrđivanje visine dnevnice, obračun troškova službenog putovanja, naknada za prevoz, smeštaj itd.
 • Značaj internih akata poslodavca – obavezni/fakultativni elementi internih akata u vezi sa službenim putovanjima (Pravilnik o radu i/ili posebna odluka poslodavca).
 • Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe – Da li ovo davanje ima poreski tretman zarade i utvrđivanje osnovice za obračun? Mogućnost da zaposleni plaća naknadu poslodavcu za upotrebu automobila i/ili lizing ratu.
 • Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe – poreski tretman i obračun naknade troškova. Koje troškove poslodavac mora da nadoknadi i u kojem iznosu? Kako se refundiraju troškovi za gorivo?
 • Naknada troškova službenog putovanja licu koje nije zaposleno kod poslodavca domaćem licu/direktoru/nerezidentu – kako se oporezuju ove naknade? Postoji li razlika u poreskom tretmanu u zavisnosti da li lice prima naknadu ili ne? Postoji li obaveza obračuna doprinosa?
 • Praktični primeri, dileme iz prakse sa modelima obračuna

KOME JE SEMINAR NAMENJEN

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima i zaposlenima u finansijskoj, pravnoj, kadrovskoj i HR službi, i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja poreskih aspekata službenih putovanja

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu kontrolne mape „Službena putovanja”!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018