Finansije i porezi

Seminar

Poreska kontrola

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

PORESKA KONTROLA

Propuštanje nekih radnji u postupku poreske kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u ozbiljan problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.

Kako biste u praksi lakše ispunili svoje obaveze, pripremili se za posetu poreske inspekcije, ali i naučili osnovne postulate postupanja poreskih obveznika,  pripremili smo za Vas seminar sa renomiranim predavačem iz Ministarstva finansija.

Saznajte koje obaveze propisane ZPPPA poreski obveznici moraju izvršiti tokom postupka kontrole, ali i kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, odnosno koje obrasce treba podnositi i koje evidencije treba voditi.

Takođe, predavač će ukazati na  postupanje poreskih inspektora u postupku kontrole, kao i koje mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona mogu doneti u toku i nakon kontrole.

TEME SEMINARA:

 • Pravni okvir
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Opšti postulati poreskog postupka
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018