Finansije i porezi

Seminar

PDV u građevinarstvu – dileme i rešenja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

PDV u oblasti građevinarstva – najčešće dileme i rešenja

Interaktivni seminar sa predavačima- poreskim konsultantima-

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva često predstavlja problem za čije rešenje je neophodno savetovanje sa poreskim konsultantima ili čak mišljenja Ministarstva finansija.

Značaj ove problematike je povećan usled činjenice da svi PDV obveznici, nezavisno od toga da li posluju u oblasti građevinarstva, dolaze u kontakt sa PDV-om u oblasti građevinarstva, što je posledica izuzetno široko postavljenog pravnog okvira.

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti poreskog savetovanja, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore   na Vaša i druga najčešća pitanja iz prakse:

 • Koje sve propise treba imati u vidu prilikom rešavanja pitanja koja uključuju PDV u građevinarstvu?
 • Na koji način se popunjavaju polja Obrasca POPDV u okviru prometa iz oblasti građevinarstva
 • Koje su najčešće greške i propusti u praksi kod primene PDV-a u građevinarstvu i kako ih izbeći?
 • Koje činioce i okolnosti treba imati u vidu radi pravilne primene PDV-a u oblasti građevinarstva?
 • Kako pravilno postupati sa pogrešno izdatim računima i kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge?
 • Koja su zakonska sredstva za ispravljanje grešaka, kao i koje su potencijalne posledice?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informisanje u vezi sa drugim relevantnim propisima i uobičajenom praksom koji mogu biti od uticaja prilikom opredeljivanja pravilnog PDV tretmana
 • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskih konsultanata ugledne revizorske kuće
 • Sticanje neophodnih znanja iz oblasti poreske regulative i upravljanja poreskim izdacima u građevinarstvu

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa PDV u građevinarstvu.

TEME SEMINARA

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 • Uvod – osnovna problematika i kratka istorija PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Pregled relevantnog pravnog okvira kojim je uređena primena PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Značaj i razvoj mišljenja koja je izdalo Ministarstvo finansija u periodu primene posebnog tretmana PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Uloga poreskog dužnika pri obračunu PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Kompleksni primeri iz prakse (granični slučajevi, posebni tipovi ugovora kao što je Ugovor o projektovanju, nabavci i izgradnji (eng. Engineering, Procurement, and Construction Agreement – EPC);
 • Primena adekvatnog PDV tretmana pojedinačnih i sporednih isporuka;
 • Pitanje avansa i razlikovanje konačne situacije u odnosu na „mileston“;
 • Mehanizmi za ispravku pogrešno primenjenog PDV tretmana;
 • Zanimljivi primeri iz prakse;
 • Pitanja, odgovori, diskusija.

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018