Finansije i porezi

Seminar

PDV u građevinarstvu – dileme i rešenja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

PDV u građevinarstvu – dileme i rešenja

Interaktivni seminar sa rukovodicima poreskih sektora iz poznate revizorske kuće Deloitte

Poštovani,

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva često predstavlja problem za čije rešenje je neophodno savetovanje sa poreskim konsultantima ili čak traženje mišljenja Ministarstva finansija.

Činjenica je da svi PDV obveznici, nezavisno od toga da li posluju u oblasti građevinarstva, dolaze u kontakt sa PDV-om u građevinarstvu.

U svakodnevnom radu prisutne su brojne nedoumice, i uključuju  vremensko razgraničenje između primene starih i novih odredbi Zakona o PDV, pravilnog postupanja sa pogrešno izdatim računima, kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge, i slično.

U saradnji sa stručnjacima u oblasti poreskog savetovanja, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore između ostalih,  i na sledeća pitanja:

 • Koje propise treba imati u vidu prilikom rešavanja pitanja koja uključuju PDV u građevinarstvu?
 • Na koji način se popunjavaju polja Obrasca POPDV u okviru prometa iz oblasti građevinarstva
 • Koje su najčešće greške i propusti u praksi kod primene PDV-a u građevinarstvu?
 • Koje činioce i okolnosti treba imati u vidu radi pravilne primene PDV-a u građevinarstvu?
 • Koja su zakonska sredstva za ispravljanje grešaka, kao i koje su potencijalne posledice?
Ovaj seminar Vam omogućava:
• Sticanje neophodnih znanja iz oblasti poreske regulative i upravljanja poreskim rizicima u građevinarstvu
• Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskih konsultanata ugledne revizorske kuće
• Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmene iskustava.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa PDV u građevinarstvu.

TEME SEMINARA

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 • Kratak pregled uporedne prakse;
 • Osnovni zakonski i podzakonski pravni okvir koji uređuje primenu PDV-a u oblasti građevinarstvu;
 • Uloga Uredbe o klasifikaciji delatnosti u određivanju PDV tretmana prometa;
 • Uloga Mišljenja Ministarstva finansija;
 • Značaj blagovremenog obračuna PDV-a od strane poreskog dužnika;
 • Prometi iz oblasti građevinarstva koji uključuju avanse date pre 15.10.2015. godine;
 • Mešoviti prometi, tj. prometi koji se samo delimično mogu smatrati prometima iz oblasti građevinarstva;
 • Značaj montaže/ugradnje, kao i vremenskog trenutka iste;
 • Obrazac POPDV i prometi iz oblasti građevinarstva;
 • Načini ispravki grešaka i propusta;
 • Brojni praktični primeri;
 • Pitanja i odgovori.
Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018