Finansije i porezi

Seminar

Novine u oblasti poreza na dodatu vrednost i poreskog postupka i poreske administracije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novine u oblasti poreza na dodatu vrednost i poreskog postupka i poreske administracije

U periodu od nepune dve godine, propisi u oblasti poreza na dodatu vrednost i poreskog postupka i poreske administracije menjali su se u nekoliko navrata. Poslednje izmene propisa u oblasti poreza na dodatu vrednost stupile su na snagu u julu 2018. godine. Značaj i aktuelnost ovih tema, kao i povećan interes za njih postoji bez obzira na privrednu oblast u kojoj pravno lice posluje. Zbog učestalosti izmena propisa u ovim oblastima, i dalje su prisutne nedoumice u praksi u smislu načina primene propisa kao i u smislu vremenskog razgraničavanja starih i novih propisa.

Kako biste u praksi lakše ispunili svoje zakonske obaveze i stekli neophodne informacije koje će vam omogućiti upravljanje poreskim izdacima, za Vas smo pripremili interaktivni seminar sa renomiranim predavačima iz oblasti poreskog savetovanja.

 

Na ovom seminaru ćete saznati:

 • Šta sve podrazumeva ispravna PDV evidencija i POPDV obrazac
 • Na šta se odnose izmene u domenu popunjavanja PDV prijave
 • Za koje vrste roba je sada propisano oporezivanje posebnom PDV stopom
 • Koje novine sa aspekta PDV podrazumeva primena MSFI 16 – Lizing
 • U kojim situacijama ne postoji obaveza izdavanja računa u smislu PDV
 • Koje novine uvode izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svim zainteresovanima

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 • Koje sve evidencije je neophodno voditi za potrebe PDV (nove PDV evidencije i POPDV obrazac)?
 • Koje vrste roba su sada oporezive posebnom PDV stopom?
 • Koje su najnovije izmene u pravilnicima za ostvarivanje poreskih oslobodjenja kod PDV (novi uslovi, nova ograničenja i sl.)?
 • Da li primena novog MSFI 16 – Zakupi ima uticaja na obračun PDV kod lizinga?
 • U kojim slučajevima ne postoji obaveza izdavanja računa u smislu PDV?
 • Koji je dodatni propisan uslov za povraćaj PDV-a?
 • Na šta se odnosi nova funkcija Poreske uprave – poreske usluge?
 • Koji su novi propisani načini podnošenja poreske prijave i izmenjene poreske prijave?
 • Koje su propisane novine u oblasti redovne naplate kao i novine u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza?
 • Koje su novine u oblasti poreske kontrole, poreskih krivičnih dela i poreskih prekršaja?
 • Na koje sve poreze se odnosi sekundarna poreska obaveza?
 • Pitanja i odgovori, interaktivna diskusija

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018