Finansije i porezi

Seminar

Novine u carinskim propisima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Modernizacija, pojednostavljenje i ubrzanje carinskih postupaka

 

Primena novog Carinskog zakona, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, broj 95/18 i stupio na snagu krajem 2018. godine, počela je 17. juna 2019. godine. Radi izvršavanja ovog zakona bilo je potrebno doneti čitav niz podzakonskih akata, kojima se detaljnije uređuju zakonske norme, a čija primena je takođe počela 17. juna 2019. godine.

Jedan od najznačajnijih podzakonskih propisa, donetih radi izvršavanja novog Carinskog zakona, koji zaslužuje posebnu pažnju, jeste Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, zatim slede Uredba o carinskim povlasticama, Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici i Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa sa APKM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244. Takođe, potrebno je pomenuti i nove pravilnike i to: Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskih organa i Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku.

Savremenost ovog zakona, ali i pratećih podzakonskih propisa ogleda se u činjenici što ovi propisi svojim rešenjima doprinose pojednostavljenju carinske procedure, njenom bržem i efikasnijem obavljanju, uz smanjenje troškova poslovanja (mogućnost podnošenja carinskih isprava elektronskim putem), a u isto vreme obezbeđujući i delotvornost carinskih kontrola, što sve zajedno treba da doprinese ubrzanju carinskog postupka i smanjenju troškova u spoljno-trgovinskom prometu, kao i smanjenju rizika po društvo.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

  • Upoznavanje sa značajnim izmenama koje donose novi carinski propisi i tumačenje tih propisa
  • Da sagledate koje korake je potrebno planirati u budućem poslovanju, a u cilju uspostavljanja bezpapirne komunikacije sa carinom
  • Odgovore na pitanja – šta sa započetim postupcima, izdatim odobrenjima, podnetim instrumentima obezbeđenja
  • Rešavanje nedoumica u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

TEME SEMINARA

Ključna rešenja sadržana u novim carinskim propisima:

  • Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice
  • Odluke carinskog organa – specifičnost carinskog upravnog postupka
  • Nova podela carinskih postupaka
  • Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata
  • Ovlašćeni privredni subjekt
  • Novine kod carinskih postupaka (aktivno oplemenjivanje, carinsko skladištenje, slobodne zone, izvoz)

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, špediterima, sektoru logistike, generalnim i izvršnim menadžerima, knjigovođama, kao i ostalim zainteresovanim licima koja žele da se detaljnije upoznaju sa novinama u carinskom poslovanju.

 

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018