Finansije i porezi

Seminar

Novine kod obračuna poreske amortizacije

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koja vas nova pravila očekuju u vezi sa priznavanjem rashoda amortizacije stalnih sredstava?

-sa osvrtom na najnovije izmene i dopune
Zakona o porezu na dobit pravnih lica-

 

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 86/19) već su stupile na snagu i primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini, a pojedine odredbe se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu.

Kako biste se što bolje upoznali sa novinama, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem iz Ministarstva finansija, koji ima ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, a neke od tema koje će biti obrađene su:

  • Obrazloženje izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica koja su u primeni počev za 2020. godinu;
  • Izrada poreskog bilansa i poreske prijave za 2019. godinu;
  • Nova pravila u vezi sa priznavanjem rashoda amortizacije stalnih sredstava stečenih od 1. januara 2019. godine.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

  • Razrešenje nedoumica u vezi sa utvrđivanjem poreza na dobit pravnih lica za 2019. godinu, kao i praktična primena istih prilikom izrade poreskog bilansa za 2019. godinu
  • Upoznavanje sa svim izmenama poreza na dobit pravnih lica i praktična primena tih izmena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica u narednim poreskim periodima
  • Razumevanje usvojenih rešenja i uspešna primena zakonskih odredaba u praksi
  • Interaktivna diskusija sa predavačem u formi pitanja i odgovora.

TEME SEMINARA:

  • Obrazloženje izmena Zakona o  porezu na dobit pravnih lica koja su  u primeni počev za 2020. godinu;
  • Izrada poreskog bilansa i poreske  prijave za 2019. godinu;
  • Nova pravila u vezi sa priznavanjem  rashoda amortizacije stalnih  sredstava stečenih od 1. januara  2019. godine.
Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018