Finansije i porezi

Seminar

Novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

objavljeni su u “Sl. glasniku RS”, br. 73/2019 od 11.10.2019. god, a stupaju na snagu 1.1.2020. god.

 

U saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva finansija, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

 • Koji su novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja?
 • Koje obaveze će imati pravna lica u pogledu sastavljanja finansijskih izveštaja?
 • Koji su novi uslovi za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga?
 • Na koji način će se vršiti klasifikacija pravnih lica i preduzetnika?
 • Šta donosi Zakon o računovodstvu u pogledu obaveze sastavljanja e-faktura?
 • Ko su obveznici zakonske revizije?
 • Na koji način će se vršiti zakonska revizija i ko će biti nadležan za kontrolu kvaliteta rada revizora u Republici Srbiji?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Dobijanje pravovremenih informacija u vezi sa novinama koje donose Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji neophodnih za usklađivanje poslovanja sa novim zakonskim rešenjima
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustava

Novi Zakon o računovodstvu:

 

 • Novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika
 • Uvođenja pojma grupe pravnih lica
 • Obaveza izdavanja računa (faktura) u elektronskom obliku
 • Novi uslov za lica koja se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga
 • Uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga
 • Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Pravo mikro i malih pravnih lica da primenjuju MSFI
 • Sastavljanje napomena uz finansijske izveštaje

 

Novi Zakon o reviziji

 • Obveznici revizije
 • Novi sistem kontrole rada revizora

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, računovođama kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene seminara!

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018