Finansije i porezi

Seminar

Novi načini naplate potraživanja poverilaca

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi načini naplate potraživanja poverilaca

 

Novi načini obezbeđenja potraživanja i novi prekršaji propisani
Zakonom o finansijskom obezbeđenju

Novi Zakon o finansijskom obezbeđenju stupio je na snagu, a primenjivaće se od 1. januara 2019. god. Iz razloga usklađivanja sa pomenutim zakonom, izmenjene su i odredbe Zakona o stečaju i to samo u delu namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finasijskom obezbeđenju i pružanja zakonske zaštite kod ovakvog ugovaranja. Najveća novina je utvrđivanje posebne vrste ugovora – ugovor o finansijskom obezbeđenju, čije uvođenje implicira niz pitanja:

Kakav je uticaj na dosadašnju praksu naplate potraživanja? Kako primeniti novi institut finansijskog obezbeđenja? Koja su to nova sredstva obezbeđenja predviđena Zakonom o finansijskom obezbeđenju i kako se ta sredstva realizuju? Kakav je odnos ovog zakona sa Zakonom o stečaju? Kakav je uticaj i odnos ugovora o finansijskom obezbeđenju sa već postojećim sredstvima obezbeđenja?

Odgovore na sva pitanja dobićete na interaktivnom seminaru, od stručnih predavača – advokata sa kojima možete analizirati probleme i nedoumice koje donosi Zakon o finansijskom obezbeđenju sa osvrtom na Zakon o stečaju, kao i na najčešće probleme u praksi.

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Šta je ugovor o finansijskom obezbeđenju
 • Kako i između kojih subjekata se zaključuje ugovor o finansijskom obezbeđenju
 • Na koje subjekte se odnosi Zakon o finansijskom obezbeđenju
 • Koja se nova sredstva obezbeđenja uvode u pravni sistem Republike Srbije
 • Kako i pod kojim uslovima se realizuju sredstva obezbeđenja
 • Koje novine se uvode izmenama Zakona o stečaju
 • Na koji način se u stečajnom postupku namiruju poverioci čija su potraživanja osigurana finansijskim obezbeđenjem

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijskim i računovodstvenim službama, bankarskom sektoru, direktorima i rukovodicima sektora osiguranja i naplate i svim drugim zainteresovanim licima.

Teme koje ćemo obrađivati na seminaru su:

 

 • Novi načini namirenja poverilaca
 • Zakon o finansijskom obezbeđenju i EU Direktiva o ugovorima o finansijskom obezbeđenju (2002/47/EC)
 • Pojam, predmet i primena ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Ugovorne strane kod ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Sredstva obezbeđenja (novčana sredstva, finansijski instrumenti i kreditna potraživanja)
 • Namirenje poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju u redovnoj proceduri
 • Close-out netting i netiranje kod okvirnih finansijskih ugovora
 • Odnos ugovora o finansijskom obezbeđenju i stečajanog postupka (primena propisa i mogućnost pobijanja pravnih radnji)
 • Položaj poverilaca iz ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Postojeći režim namirenja poverilaca prema Zakonu o stečaju
 • Poseban režim namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Zabrana određivanja mera obezbeđenja i blokiranja računa stečajnog dužnika
 • Ograničenje postupanja stečajnog upravnika kod ispunjenja određenih vrsta ugovora UPPR/PPR i ugovori o finansijskom obezbeđenju

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga“!                                     

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018