Finansije i porezi

Seminar

Načini finansiranja poslovanja sa inostranstvom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Kriza svetske ekonomije i finansijskih tržišta, poremećaji u lancu snabdevanja, inflatorna kretanja i drugi faktori značajno su uticali na obavljanje spoljnotrgovinskog, pa, samim tim, i deviznog poslovanja.

Od 2006. godine, materija kreditnih poslova sa inostranstvom više ne predstavlja posebnu zakonsku materiju, već je uređena Zakonom o deviznom poslovanju, na seminaru će se ukazati na:

 • karakteristike i vrste robnih kredita i zajmova koji su, uz finansijske kredite i zajmove, najprisutniji u praksi, kao i na obaveze rezidenata u obavljanju istih
 • alternativne načine prestanka potraživanja i dugovanja nastalih u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju rezidenata
 • sličnosti i razlike između robnih i finansijskih kompenzacija
 • pribavljanje jemstva od nerezidenta i to kako po tekućim, tako i po kapitalnim poslovima iz Zakona o deviznom poslovanju

Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti

TEME SEMINARA:
  • Finansiranje poslovanja sa inostranstvom:

  – direktne investicije;

  – kreditiranje u zemlji;

  – kreditno zaduživanje u inostranstvu;

  – poslovi faktoringa.

   

  • Robni krediti i zajmovi:

  – vrste kreditnih poslova sa inostranstvom;

  – karakteristike robnih kredita i zajmova;

  – vrste robnih kredita i zajmova;

  – obaveze rezidenata.

   

  • Robna i finansijska kompenzacija:

  – propisi kojima su uređeni poslovi kompenzacije u poslovanju sa inostranstvom;

  – sličnosti i razlike između robne i finansijske kompenzacije;

  – način obavljanja robne i finansijske kompenzacije;

  – obaveze rezidenata.

   

  • Jemstvo nerezidenta:

  – pribavljanje jemstva nerezidenta kao uslov za obavljanje deviznog posla;

  – pravo rezidenta da pribavi jemstvo nerezidenta;

  – obavljanje platnog prometa i regresiranje u slučaju aktiviranja jemstva nerezidenta.

   

  • Obaveze rezidenata u aktuelnom periodu

   

  • Ostale aktuelnosti

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018