Finansije i porezi

Seminar

MSFI 16 Lizing

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja MSFI 16, stupa na snagu

1. januara 2019. godine i donosi značajne promene kod korisnika lizinga!

Za razliku od starog standarda (MRS 17), novi standard MSFI 16 donosi novine u smislu priznavanja imovine i obaveza u bilansu stanja, uključujući i dosadašnje ugovore koji su bili klasifikovani kao operativni lizing i vanbilansna stavka.

Osim toga, uvodi se jedinstveni model računovodstvenog obuhvatanja svih ugovora o lizingu, dok će se najveći uticaj promena odraziti na bilans stanja i uspeha i to u sledećem:

  • kompanije će imati veću priznatu ukupnu imovinu (što može nepovoljno da utiče na racio obrta imovine), ali biće i više zadužene („pogoršanje“ racia zaduženosti),
  • kompanije će imati veći iznos troška u prvim godinama lizinga iako je ugovoreno konstantno plaćanje tokom perioda, pa se kao rezultat može očekivati niža neto profitabilnost u istom periodu.

Ovaj seminar Vam omogućava:

  • Sticanje neophodnih znanja o novom standardu MSFI 16
  • Razumevanje specifičnosti novog pristupa lizingu i ključne razlike u odnosu na dosadašnju praksu
  • Dodatna pojašnjenja svih izmena koje mogu nepovoljno uticati na finansijske izveštaje
  • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme neposredno od vrsnog stručnjaka

Teme seminara

Delokrug novog standarda MSFI 16

–      Šta je lizing?

–      Opcionalni izuzeci priznavanja

–      Računovodstveno obuhvatanje lizinga  kod priomaca lizinga:

Priznavanje

Početno i naknadno merenje imovine sa pravom upotrebe i obaveze po osnovu lizinga

Računovodstveno obuhvatanja lizinga kod davaoca lizinga

Prelazak na MSFI 16

Obelodanjivanje

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Rukovodiocima sektora finansija, odeljenja računovodstva, izveštavanja i kontrolinga, računovođama, finansijskim analitičarima i konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa novim međunarodnim standardom MSFI 16 Lizing.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!

 Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018